Nawigacja

Aktualności

Spotkanie w sprawie odbudowy pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłowie-Osadzie – Gdańsk, 10 marca 2023

10 marca 2023 r. w siedzibie PKP Oddział w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej odbyło się spotkanie w sprawie czynności zmierzających do odbudowy zniszczonego w 1939 r. przez Niemców pomnika Józefa Piłsudskiego.

Z inicjatywą odbudowy pomnika do gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej wystąpiło Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej „Pamięć i Tożsamość” w Działdowie. Powyższa prośba spotkała się z dużym uznaniem IPN, który zobowiązał się do realizacji i upamiętnienia.

Na spotkanie, w którym uczestniczył dyrektor Oddziału IPN Gdańsku dr Paweł Warot, Katarzyna Lisiecka, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku oraz przedstawiciele władz PKP oddział w Gdańsku, zostały omówione kwestie dot. uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń zmierzających do rozpoczęcia realizacji inwestycji.

Pomnik dedykowany Józefowi Piłsudskiemu powstał w 1934 r. staraniem Kolejowego Przysposobienia Wojskowego i nawiązywał do 20. rocznicy wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej. Kolejowe Przysposobienie Wojskowe było paramilitarną organizacją zrzeszającą pracowników PKP, której celem było przygotowanie kolejarzy do pracy w warunkach wojennych, wyszkolenie wojskowo-kolejowe, wychowanie obywatelskie oraz podnoszenie sprawności fizycznej i krzewienie sportu. Wraz z wybuchem II wojny światowej, we wrześniu 1939 r. pomnik jednego z Ojców Polskiej Niepodległości został zniszczony przez Niemców.

Obecnie w miejscu, gdzie stał pomnik, tj. w pobliżu stacji kolejowej PKP Iłowo-Osada, znajduje się symboliczne upamiętnienie w postaci kamienia granitowego z przytwierdzoną tablicą informującą o tym, że przed wybuchem wojny stał tutaj pomnik. Właścicielem terenu jest Oddział Gospodarowania Nieruchomościami PKP. S.A. w Gdańsku.

Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku dr Paweł Warot wręczył na ręce przedstawicieli władz PKP oddział w Gdańsku albumy poświęcone Józefowi Piłsudskiego i Ignacemu Janowi Paderewskiemu, a także zadeklarował kontynuację działań, zmierzających do odtworzenia pomnika.

W spotkaniu wzięli udział:

  • dr Paweł Piotr Warot – dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku
  • Katarzyna Lisiecka – naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku
  • Andrzej Osipów – dyrektor Regionu Północnego Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A.
  • Agnieszka Siłacz - dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. w Gdańsku
do góry