Nawigacja

Aktualności

Promocja książki „Politechnika Gdańska 1968–1980” – Gdańsk, 10 marca 2023

W promocji uczestniczył prezes IPN dr Karol Nawrocki i rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. Krzysztof Wilde.

W sali konferencyjnej budynku Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej odbyła się promocja książki „Politechnika Gdańska 1968-1980. Portret społeczno-polityczny”. Spotkanie rozpoczęło się od przywitania licznie zebranych gości i okolicznościowych przemówień gospodarzy wydarzenia.

– Bohaterowie naszej wolności, studenci Politechniki Gdańskiej, którzy tutaj walczyliście o naszą wolność, o wolną i niepodległą Polskę; zarówno członkowie kadry, jak i studenci – zwrócił się do uczestników spotkania prezes IPN dr Karol Nawrocki – Książka Piotra Abryszyńskiego wprawdzie opowiada o dwunastu latach, od roku 1968 do 1980, o trzech ważnych miesiącach: marcu 1968, grudniu 1970, czerwcu roku 1976 i doprowadza nas do roku 1980, ale ja jestem przekonany, że jest ona takim sądowym case study – studium przypadku i przez pryzmat Politechniki Gdańskiej możemy przyglądać się dziejom całego XX wieku, bo przecież, dr Abryszeński cofa się także do początków Politechniki, które były związane z wizytą Wilhelma II i czasami pruskimi – podkreślał prezes IPN, opisując zalety publikacji.

– Cieszymy się z tej inicjatywy, podejmującej tematykę historii naszej uczelni. Jesteśmy zawsze otwarci i chętni do współpracy z badaczami odkrywającymi fakty z naszej przeszłości – mówił rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. Krzysztof Wilde.

W rozmowie o książce wzięli udział: autor – dr Piotr Abryszeński i dr. hab. Daniel Wicenty, pracownicy Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Gdańsku. Następnie odbyła się dyskusja z licznie zebraną publicznością. Wiele osób, dawnych absolwentów uczelni, podzieliło się także swoimi ciekawymi wspomnieniami.

Wśród gości spotkania obecna była liczna delegacja pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, w tym dyrektor Wydawnictwa IPN Karolina Imianowska i dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku dr Paweł Warot.

Podczas spotkania można było nabyć książkę w promocyjnej cenie. Jest ona dostępna w sprzedaży wysyłkowej oraz w księgarni IPN.

***

Opis książki: 

Politechnika Gdańska od momentu jej utworzenia w 1945 r. prowadziła działalność dydaktyczną i badawczo-rozwojową ważną nie tylko w skali Pomorza, ale i całego kraju. Jeszcze przed 1956 r. na uczelni rozwinęło się intensywne życie studenckie, w tym także kulturalne. To właśnie wywodzący się z niej studenci, których opieką artystyczną otoczył młody aktor Zbigniew Cybulski, założyli w 1954 r. legendarny już teatr Bim-Bom. W 1957 r., na fali październikowej odwilży, powstał z kolei Uczelniany Parlament ZSP Politechniki Gdańskiej – rodzaj samorządu studenckiego, stanowiący dla części jego członków przygotowanie do późniejszej dorosłej aktywności politycznej i społecznej.

Autor omawianej publikacji, dr Piotr Abryszeński – pracownik naukowy Oddziału IPN w Gdańsku podjął próbę odpowiedzi na pytanie o wpływ kryzysów społeczno-politycznych lat 1968, 1970 i 1976 na postawy środowiska akademickiego Politechniki Gdańskiej – kadry dydaktycznej, organizacji studenckich i młodzieżowych oraz Komitetu Uczelnianego PZPR. Ukazał także związki personalne między studentami uczelni i rodzącą się w drugiej połowie lat siedemdziesiątych opozycją demokratyczną.

Od drugiej połowy lat sześćdziesiątych na Politechnice studiowały roczniki urodzone już po wojnie. Byli to przedstawiciele pierwszego pokolenia, które mogło mówić o Gdańsku jako o swoim mieście. Ta książka opowiada o ich młodości.

 

O autorze:

Urodzony w 1987 r., absolwent Wydziału Historycznego i Wydziału Nauk Społecznych (Instytut Politologii) Uniwersytetu Gdańskiego. Pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Gdańsku. Autor kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych poświęconych najnowszej historii Polski, m.in. wspólnie z Danielem Gucewiczem redaktor tomu Marzec 1968 na Politechnice Gdańskiej w dokumentach (2018) i autor monografii Grudniowa kolęda. Kościół katolicki w Trójmieście wobec Grudnia ’70 (2020).
źródło: www.przystanekhistoria.pl


Organizatorami wydarzenia byli: Oddział IPN w Gdańsku oraz Biblioteka Politechniki Gdańskiej.

do góry