Nawigacja

Aktualności

Lekcja archiwalna w Oddziale IPN w Gdańsku – 7 marca 2023

7 marca 2023 r. Oddziałowe Archiwum IPN w Gdańsku gościło studentów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego (specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją).

Kierownik Gromadzenia, Opracowywani i Obsługi Magazynów Oddziałowego Archiwum Anna Nadarzyńska-Piszczewiat poprowadziła lekcję archiwalną połączoną z prezentacją multimedialną, podczas której opowiedziała o zadaniach spoczywających na archiwistach i scharakteryzowała poszczególne rodzaje dokumentów, zgromadzonych w zasobie Oddziału IPN w Gdańsku.

Przedstawiony został również system Cyfrowe Archiwum, możliwości korzystania z niego oraz wyszukiwania danych. Goście obejrzeli kopie wybranych akt z zasobu archiwalnego IPN w Gdańsku. Zaprezentowane zostały przykładowe akta operacyjne, m.in. teczki pracy tajnego współpracownika, sprawa obiektowa kryptonim „Zorza II” dot. zabezpieczenia operacyjnego wizyty papieża Jana Pawła II w Trójmieście w czerwcu 1987, sprawa operacyjnego rozpracowania kryptonim „Alternatywa” dot. anarchistycznych i pacyfistycznych organizacji w Gdańsku: „Ruch Społeczeństwa Alternatywnego” (RSA), „Wolność i Pokój” (WiP), akta osobowe funkcjonariusza SB, akta organów wymiaru sprawiedliwości, m.in. Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku dotyczących skazania na karę śmierci Danuty Siedzikówny ps. „Inka” i Feliksa Selmanowicza ps. „Zagończyk”, akta wytworzone przez SA NSDAP przejęte po Okręgowej Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Gdańsku oraz akta administracyjne wytworzone przez WUSW w Gdańsku.

Nasi goście poznali metody porządkowania dokumentacji, zasady ich konserwacji oraz proces cyfryzacji materiałów archiwalnych. Na koniec uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do magazynów archiwalnych, gdzie zapoznali się z warunkami przechowywania materiałów zgromadzonych w zasobie Oddziału IPN w Gdańsku, a także z nietypowymi artefaktami znajdującymi się w naszym zasobie.

do góry