Nawigacja

Aktualności

Uroczystość oddania hołdu żołnierzowi AK i NSZ, mjr. Tadeuszowi Korzeniowskiemu ps. „Bończa” – Gdańsk, 1 marca 2023

Organizatorem uroczystości było Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku. Uczestniczył w niej dyrektor, dr Paweł Warot.

Uroczystość odbyła się na cmentarzu parafii pod wezwaniem św. Wojciecha w Gdańsku przy nagrobku żołnierza Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, a po wojnie Narodowego Zjednoczenia Wojskowego mjr. Tadeusza Korzeniowskiego. Mogiła bohatera, decyzją prezesa IPN, została wpisana do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku ufundowało nową tablicę inskrypcyjną na grobie bohatera. Wydarzenie związane z prezentacją nowej tablicy inskrypcyjnej nawiązywało do obchodzonego 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W tym ważnym dniu zebrały się na cmentarzu delegacje oraz goście, w tym wicewojewoda pomorski Aleksander Jankowski, zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej Marek Szymaniak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 65 im. Alfa Liczmańskiegow Gdańsku Jolanta Kwiatkowska-Raichel, przedstawiciele i poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej nr 65 im. Alfa Liczmańskiego w Gdańsku, żołnierze oraz poczet sztandarowy 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, kapelan Rajdu Katyńskiego ks. Marek Kiedrowicz. Obecni byli również członkowie rodziny weterana, w tym córka mjr. Tadeusza Korzeniowskiego, Aneta Gumienna.

Oddział IPN w Gdańsku reprezentowała delegacja na czele z dyrektorem Oddziału IPNw Gdańsku dr. Pawłem Piotrem Warotem oraz Katarzyna Lisiecka, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Gdańsku wraz z pracownikami.

Okolicznościowe przemówienia nad grobem weterana wygłosili dyrektor Oddziału IPNw Gdańsku dr Paweł Piotr Warot oraz wicewojewoda pomorski Aleksander Kwiatkowski. W trakcie uroczystości dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku dr Paweł Piotr Warot wręczył dyrektor Szkoły Podstawowej nr 65 im. Alfa Liczmańskiego w Gdańsku, Jolancie Kwiatkowskiej-Raichel akt przekazania opieki nad grobem weterana mjr. Tadeusza Korzeniowskiego pod opiekę wychowanków oraz pedagogów szkoły.

do góry