Nawigacja

Aktualności

Inauguracja projektu klas patronackich Oddziału IPN w Gdańsku – Gdańsk, 28 luty 2023

Projekt klas patronackich jest jednym z ważniejszych przedsięwzięć edukacyjnych Oddziału IPN w Gdańsku. Jego celem jest aktywizacja szkół i młodzieży na polu upowszechniania wiedzy historycznej.

Inauguracja odbyła się w Sali BHP w Gdańsku. Okolicznościowe przemówienie nt. misji Instytutu Pamięci Narodowej wygłosił dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku dr Paweł Warot, następnie prelekcję pt. „Generał Mariusz Zaruski, żołnierz Niepodległej, państwowiec, wychowawca młodzieży” przedstawił Bartosz Januszewski, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej. Przedsięwzięcie koordynuje Aleksandra Szwarc z gdańskiego IPN.

W wydarzeniu uczestniczyło kilkudziesięciu uczniów, nauczyciele i przedstawiciele placówek edukacyjnych.

***

Projekt klas patronackich wiąże się z misją edukacyjną Instytutu Pamięci Narodowej. Skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, których siedziby położone są na terenie Oddziału IPN w Gdańsku (tj. głównie woj. pomorskiego i części warmińsko-mazurskiego). Głównym założeniem projektu jest popularyzacja wiedzy w zakresie najnowszej historii Polski oraz historii regionalnej, a także pielęgnowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Od strony organizacyjnej objęcie patronatem przez IPN wybranej klasy oznacza:

  • udostępnianie na preferencyjnych zasadach materiałów edukacyjnych IPN,
  • wsparcie merytoryczne i logistyczne wydarzeń organizowanych przez szkołę lub klasę, w tym np. wyjazdów do miejsc pamięci,
  • wsparcie inicjatyw i innowacji edukacyjno-dydaktycznych podejmowanych przez nauczycieli i uczniów,
  • przekazywanie klasom informacji o projektach, konkursach i innych inicjatywach edukacyjnych,
  • udział w warsztatach edukacyjnych oraz szkoleniach dla nauczycieli organizowanych  przez Instytut,
  • pierwszeństwo uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych i kulturalnych organizowanych przez Instytut,
  • możliwość udziału w wizycie studyjnej w siedzibie IPN.

Projekt rodzi także zobowiązania wobec szkół, to przede wszystkim zapewnienie udziału uczniów w projektach i konkursach realizowanych przez IPN, promowanie wśród nich działań IPN i współpraca przy uroczystościach i wydarzeniach rocznicowych.

do góry