Nawigacja

Aktualności

Uroczystość zakończenia prac budowlanych w Villi Musica – przyszłej siedzibie Muzeum Piaśnickiego – Wejherowo, 9 grudnia 2022

W uroczystości uczestniczyli pracownicy Oddziałowego Biura Badań Historycznych oraz Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.

W uroczystości wzięli udział wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński, dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie Piotr Tarnowski, zastępca dyrektora Muzeum Stutthof ds. Muzeum Piaśnickiego Teresa Patsidis, starosta wejherowski Gabriela Lisius, prezes Stowarzyszenia „Rodzina Piaśnicka” Małgorzata Śliwicka, wójt Gminy Krokowa Adam Śliwicki, proboszcz Parafii Chrystusa Króla i Błog. Alicji Kotowskiej w Wejherowie ksiądz infułat Daniel Nowak, przedstawiciele duchowieństwa, samorządowcy, przedstawiciele środowisk naukowych i stowarzyszeń.

Villa Musica mieszcząca się obecnie przy ul. Ofiar Piaśnicy 6  jest w sposób szczególny związana z niemiecką zbrodnią dokonaną w Lesie Piaśnickim. Została zbudowana w okresie międzywojennym, nawiązując swoją architekturą do dworku Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Jej właścicielem był znany lekarz i działacz społeczny, pierwszy przewodniczący Rady Miejskiej w Wejherowie dr Franciszek Panek. W Piaśnicy zamordowane zostały jego dwie córki, nauczycielki – Kazimiera i Stanisława. Po wybuchu II wojny światowej budynek zajęli Niemcy i urządzili tam lokalną siedzibę Gestapo, koordynując w niej działania związane z egzekucjami. W piwnicach domu magazynowano i sortowano odzież i przedmioty zrabowane zamordowanym w pobliskim Lesie Piaśnickim. 

Zakupiona w 2015 r. na potrzeby muzeum Villa ma zostać udostępniona dla zwiedzających w 2023 r., gdy w budynku zaprezentowana zostanie wystawa stała. Muzeum będzie upamiętniało i popularyzowało wiedzę o Zbrodni Pomorskiej, w szczególności tej dokonanej w Lesie Piaśnickim.

Podczas prezentowania budynku można było zapoznać się z wyselekcjonowanymi archiwaliami i muzealiami, które pojawią się na wystawie stałej, obejrzeć wystawy czasowe „Śmierć za Niepodległą” i „Zamyślenia Piaśnickie” oraz zwiedzić okalający budynek „Ogród Pamięci”.

 

Fotorelacja

do góry