Nawigacja

Aktualności

Inauguracja VI edycji projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań” w Oddziale IPN w Gdańsku – 23 listopada 2022

W dniu 23 listopada br. w Hotelu Scandic w Gdańsku odbyła się inauguracja kolejnej edycji projektu „Łączka i inne miejsca poszukiwań…” zorganizowana przez gdański Oddział IPN.

Na spotkanie z młodzieżą przyjechał wyjątkowy gość – dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, prof. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji. Prof. Szwagrzyk ma za sobą kilkadziesiąt prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych. W 2003 r. przeprowadził prace ekshumacyjne na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. W latach 2012–2017 kierował szeroko zakrojonymi pracami na warszawskiej Łączce – Kwaterze Ł znajdującej się na Wojskowym Cmentarzu na Powązkach, gdzie poszukiwano ofiar reżimu komunistycznego zamordowanych w więzieniu na Mokotowie. W 2014 i 2015 r. kierował pracami na cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku, które zakończyły się ogromnym sukcesem tj. odnalezieniem szczątków Danuty Siedzikówny „Inki” oraz ppor. Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”. Od 2016 r. prof. Krzysztof Szwagrzyk jest p.o. dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji, które do 2022 r. przeprowadziło dziesiątki prac poszukiwawczych. Dzięki zespołom kierowanym przez profesora odnaleziono i zidentyfikowano wielu żołnierzy podziemia niepodległościowego jak: mjr. Zygmunt Siendzielarz „Łupaszka”, Zdzisław Broński „Uskok”, Hieronim Dekutowski „Zapora”, ks. Władysław Gurgacz „Sem”, Bolesław Kontrym „Żmudzin”, komandorów: Stanisława Mieszkowskiego, Zbigniewa Przybyszewskiego, Jerzego Staniewicza oraz wielu innych Bohaterów. 

Wśród gości wydarzenia obecny był wojewoda gdański Dariusz Drelich, a także dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku dr Paweł Warot, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. Spotkanie poprowadził Artur Chomicz z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej.

– Kiedy nastąpi podsumowanie [projektu], jak co roku, myślę, że będziemy wzruszeni tym, co robi młode pokolenie. Jak z sercem, w sposób bardzo profesjonalny, można stworzyć krótkie etiudy mówiące, jak przeżywacie swoją historię, jak poznajecie historię lokalną, historię swoich bohaterów, czasem, jak odkrywacie rodzinne historie i robicie to w nowoczesny, atrakcyjny sposób, który budzi nasz podziw. I to jest piękne i bardzo budujące.

Nie byłoby nic gorszego dla naszych bohaterów, dla naszych przodków, niż świadomość, że to co oni robili, poszło na marne. Bo jeżeli o ich życiu, o ich cierpieniu, my nie mówimy, my nie pamiętamy, to znaczy, że ich nie ma. A jeżeli to młode pokolenie Polaków upomina się o swoich dziadków, o swoich bohaterów, to znaczy, że w tym łańcuchu pokoleń Polaków, świadomych swojej historii, dbających o Polskę, wszystko jest dobrze – mówił prof. Krzysztof Szwagrzyk zwracając się do młodzieży.

  • Fot.: Urząd Wojewódzki w Gdańsku
    Fot.: Urząd Wojewódzki w Gdańsku

 

O projekcie

W projekcie w roku szkolnym 2022/2023 bierze udział 17 grup ze szkół podstawowych i średnich z terenu Pomorza. Młodzież będzie uczestniczyć w sześciu spotkaniach, podczas których poznają charakter prac poszukiwawczo-ekshumacyjnych, spotkają się z pracownikami Wydziału Analiz Historycznych i poznają tajniki pracy w archiwach. W ramach projektu odbędą się także spotkania z archeologami i antropologami. Efektem finalnym ma być nagranie przez każdą z grup dwuminutowej etiudy filmowej o tematyce poszukiwań, dlatego młodzież na jednym ze spotkań pozna tajemnice powstawania filmów. Na koniec przewidziany jest wyjazd do Bydgoszczy, gdzie dr Alicja Paczoska-Hauke opowie o poszukiwaniach żołnierzy na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy.

Koordynatorami projektu w Oddziale IPN w Gdańsku są Anna Dymek z biura poszukiwań oraz Artur Chomicz z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku.

do góry