Nawigacja

Aktualności

Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności – Chełmno, 4 listopada 2022

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dr hab. Karol Polejowski.

 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności

W Chełmnie odbyła się uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyż Wolności i Solidarności działaczom opozycji antykomunistycznej.

To drugi dzień ogólnopolskich obchodów upamiętniajacych 40. rocznicę powstania Wojskowych Obozów Internowania. 

W całym kraju do 13 takich ośrodków trafiło ponad 1700 osób. Byli to głównie niewygodni dla komunistycznej władzy - członkowie „Solidarności”.

Uroczystość poprzedziła msza św oraz złożenie kwiatów pod obeliskiem poświęconym pamięci internowanych. 

 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności

Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dr hab. Karol Polejowski wręczył odznaczenia.

 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
 • Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności
  Uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności

Noty biograficzne odznaczonych

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski

Andrzej Stanisław Adamczyk, ur. 08.05.1950 r.

      Andrzej Adamczyk prowadził działalność antykomunistyczną w latach 1980 - 1989. Dnia 16 sierpnia 1980 r. uczestniczył w strajku w Stoczni Północnej, następnie we wrześniu 1980 r. został członkiem NSZZ "Solidarność" Stoczni Północnej w Gdańsku. W 1981 r. wchodził w skład Rady Pracowniczej Stoczni Północnej oraz był współtwórcą powołanej w styczniu 1982 r. Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Stoczni Północnej, która niosła pomoc finansową pracownikom stoczni i ich rodzinom w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej aresztowaniami, internowaniem oraz wyrokami Kolegiów ds. Wykroczeń. W okresie od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. został powołany na ćwiczenia w obozie wojskowym w JW Nr 1636 w Chełmnie n/Wisłą. Rzekome szkolenie wojskowe nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia wojskowe. Dnia 15 czerwca 1983 r. został aresztowany za utworzenie bez zezwolenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej na terenie Stoczni Północnej. Zwolniony z aresztu w dniu 27 lipca 1983 r. Otrzymał zakaz wyjazdów zagranicznych. Współorganizował Bractwo Oblatów św. Brygidy, zasiadał w Kapitule Generalnej i był Bratem Przewodnikiem Domu Gdańskiego. W 1987 r. został inicjatorem przejęcia Rady Pracowniczej Stoczni Północnej przez działaczy "Solidarności" i związania jej z innymi niezależnymi strukturami w Polsce. We współpracy z Lechem Kaczyńskim został twórcą obrony pracowników Stoczni Północnej zwolnionych za udział w strajku sierpniowym 1988 r.

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Tadeusz Stanisław Lipiński, ur. 28.04.1951 r.

Tadeusz Lipiński był członkiem komitetu strajkowego i wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Urządzeń Okrętowych w Słupsku. Został oskarżony o redagowanie i produkowanie nielegalnych ulotek oraz o uczestnictwo w zawieszonym związku NSZZ „Solidarność”. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Słupsku z 14 czerwca 1983 r. skazano go na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku oraz tymczasowo aresztowany w okresie od 31 maja 1982 do 21 lipca 1982 r. W ramach represji powołana go na szkolenie wojskowe rezerwistów w JW. 1636 w Chełmnie n/Wisłą, gdzie przebywał od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. Rzekome ćwiczenia rezerwistów w powyższej jednostce nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a służyły jedynie w walce z opozycją i były dotkliwą represją polityczną wobec powołanych, nie miały również oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Władysław Konstanty Etc, ur. 11.03.1949 r.

     Władysław Etc w dniu 5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia rezerwistów w obozie wojskowym w JW Nr 1636 w Chełmnie n/Wisłą. Rozkazem nr 228 z dnia 10 listopada 1982 r. został przydzielony do 7 kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. W dniu 3 lutego 1983 r. Władysław Etc został skreślony z ewidencji,  po odbyciu ćwiczeń wojskowych.

Sławoj Michał Kigina, ur. 25.09.1950 r.

Sławoj Kigina w latach 1967 – 1970 był pracownikiem Przedsiębiorstwa Robót Inwestycyjno – Montażowych Budownictwa Rolniczego w Legnicy, a w latach 1972 – 1984 Kombinatu Budowlanego w Kołobrzegu. Był współorganizatorem Komitetu Założycielskiego, a następnie wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Kombinacie Budowlanym w Kołobrzegu. W październiku 1980 r. był sygnatariuszem porozumień płacowych z ministrem budownictwa w Gdańsku. W 1981 r. zasiadał jako członek w Komisji Budownictwa przy Komisji Krajowej „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w nielegalnych strukturach NSZZ „Solidarność”. W maju 1982 r. został zatrzymany na 48 godzin. W dniu 5 listopada 1982 r. powołany na ćwiczenia wojskowe do JW. Nr 1636 w Chełmnie n/Wisłą.  Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia.

Wiesław Jan Rybicki, ur. 15.06.1950 r.

Wiesław Rybicki był pracownikiem Koszalińskich Zakładów Przemysłu Elektronicznego „Kazel” i członkiem NSZZ „Solidarność”. W związku pełnił funkcję członka Komisji Zakładowej. Byłe delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Pobrzeże. Inwigilowany i wzywany na rozmowy profilaktyczne. W związku z działalnością opozycyjną w dniu 5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do JW. Nr 1636 w Chwłmie n/Wisłą i rozkazem nr 228 z dnia 10 listopada 1982 r. przydzielony do kompanii reklamowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. W dniu 16 lutego 1983 r. został zwolniony, po odbyciu ćwiczeń wojskowych.

Krzyż Wolności i Solidarności

Kazimierz Bocheński, ur. 03.03.1952 r.

      Kazimierz Bocheński został skierowany na ćwiczenia rezerwy do obozu wojskowego w Chełmnie n/Wisłą gdzie przebywał od 10 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. Trzeba podkreślić, iż na terenie obozu panowały dramatyczne warunki mieszkalne rezerwistów, w środku zimy rozkazano spać żołnierzom pod namiotami. Rzekome szkolenie wojskowe nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia wojskowe.

Leszek Mirosław Głaszcz, ur. 06.02.1957 r.

      Leszek Głaszcz, pracownik Słupskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Słupsku, członek  NSZZ „Solidarność”, w okresie od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. został powołany do odbycia ćwiczeń rezerwy w obozie wojskowym w Chełmnie n/Wisłą. Rzekome szkolenie wojskowe nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa oraz podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia.

Zdzisław Stanisław Grajżul, ur. 11.03.1953 r.

    Zdzisław Grajżul pracował w Olsztyńskich Zakładach Opon Samochodowych „Stomil” w Olsztynie. Należał do NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w zbiórkach pieniędzy dla rodzin internowanych i aresztowanych działaczy. W związku z prowadzoną działalnością, w okresie od 5 listopada 1982 r. do 2 lutego 1983 r. odbywał ćwiczenia wojskowe w JW Nr 3466 w Czerwonym Borze. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na szkolenie miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym.

Jerzy Józef Jagoda, ur. 24.11.1950 r.

     Jerzy Jagoda, zatrudniony jako szlifierz w Oddziale Napraw Ciężkich Maszyn Torowych w Gdańsku, był współorganizatorem strajku w sierpniu 1980 r. w swoim zakładzie pracy. We wrześniu 1980 r. został członkiem NSZZ „Solidarność”. Z uwagi na swoją działalność opozycyjną, w okresie od 16 grudnia 1981 r. do 4 stycznia 1982 r. był internowany w Zakładzie Karnym w Iławie. Ponadto, w dniu 5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe w 9 Pomorskim Pułku Pontonowym w Chełmnie n/Wisłą. Rzekome szkolenie nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa lub podnoszeniem umiejętności wojskowych, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia osób. Dnia 2 lutego 1983 r. Jerzy Jagoda został zwolniony z jednostki wojskowej.

Marek Bogdan Karolak, ur. 14.10.1963 r.

     Marek Karolak w okresie od 5 listopada 1982 r. do 10 stycznia 1983 r. odbywał zasadniczą służbę wojskową w 40 Pułku Artylerii w Jarosławiu. Szkolenie wojskowe w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania do zasadniczej służby wojskowej miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym.

Sławomir Piątkowski, ur. 26.05.1960 r.

    Sławomir Piątkowski został powołany na ćwiczenia wojskowe do JW Nr 1636 w Chełmnie w dniu 8 listopada 1982 r. Rozkazem nr 228 z dnia 10 listopada 1982 r. został przydzielony do kompanii inżynieryjno-drogowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. Dnia 2 lutego 1983 r. Sławomir Piątkowski został skreślony z ewidencji, po odbyciu ćwiczeń wojskowych.

Stanisław Pituła, ur. 12.11.1958 r.

    Stanisław Pituła w okresie od 5 listopada 1982 r. do 10 stycznia 1983 r. odbywał zasadniczą służbę wojskową w 40 Pułku Artylerii w Jarosławiu. Szkolenie wojskowe w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania do zasadniczej służby wojskowej miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym.  

Marek Wojtasik, ur. 12.05.1956 r.

      Marek Wojtasik był pracownikiem Przędzalni Czesankowej Anilany „Polanil” w Łodzi. Dnia 5 listopada 1982 r. został internowany w obozie wojskowym w Chełmnie n/Wisłą. Przydzielono go do 5 kompanii pontonowej. Rzekome szkolenie wojskowe rezerwistów nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a jedynie służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia.  Dnia 2 lutego 1983 r. został zwolniony do rezerwy.

Mariusz Gerard Wojtowicz, ur. 04.06.1963 r.

     Mariusz Wojtowicz z powodu swojej działalności o charakterze opozycyjnym w dniu 5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do JW Nr 2376 w Jarosławiu. Rzekome ćwiczenia nie miały nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa lub podnoszeniem umiejętności wojskowych, a były środkiem w walce z opozycją i dotkliwą represją polityczną. Osoby powołane na ćwiczenia wojskowe były poddawane przesłuchaniom, rewizjom i innym szykanom, były też zmuszane do ciężkiej i często bezsensownej pracy. Poddawano ich ponadto (podobnie jak osadzonych w ośrodkach internowania) indoktrynacji politycznej, prowadzonej przez wojskowy aparat polityczno-wychowawczy. Mariusz Wojtowicz został zwolniony z ćwiczeń w dniu 10 stycznia 1983 r.

Piotr Zygmunt Wołoszczak, ur. 21.01.1957 r.

     Piotr Wołoszczak został skierowany na ćwiczenia rezerwy do obozu wojskowego w Chełmnie n/Wisłą gdzie przebywał od 5 listopada 1982 r. do 3 lutego 1983 r. Trzeba podkreślić, iż na terenie obozu panowały dramatyczne warunki mieszkalne rezerwistów, w środku zimy rozkazano spać żołnierzom pod namiotami. Rzekome szkolenie wojskowe nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia wojskowe.

do góry