Nawigacja

Aktualności

Konferencja naukowa w 40. rocznicę powołania Wojskowych Obozów Internowania – Bydgoszcz, 3 listopada 2022

Pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa.

Konferencję poprzedziło wręczenie odznaczeń osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do upamiętnienia internowanych. Stowarzyszenie "Chełminiacy" wyróżniło: Dyrektora IPN Gdańsk dr Pawła Warota, Naczelnik bydgoskiej Delegatury IPN Edytę Cisewską oraz Referat Edukacji Narodowej i Biuro Badań Historycznych bydgoskiej Delegatury IPN.

Program konferencji

Panel I – Wokół genezy Wojskowych Obozów Internowania (moderator prof. dr hab. Wojciech Polak)

12.00 – 12.15

Typologie represji, prof. dr hab. Roman Backer, Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, UMK Toruń

12.15 – 12.30

Wojskowe Obozy Internowania w dokumentach Głównego Zarządu politycznego Wojska Polskiego i Szefostwa Wojskowej Służby Wewnętrznej, prokurator Mieczysław Góra, Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, IPN w Gdańsku, Delegatura Bydgoszcz.

12.30 – 12.45

Nie tylko stan wojenny, czyli „wojskowe obozy specjalne” w czerwcu i lipcu 1976 r., dr Grzegorz Majchrzak, IPN Warszawa, Biuro Badań Historycznych

12.45 – 13.00

Upamiętnienie Wojskowych Obozów Internowania po 1989 r., prof. dr hab. Mirosław Golon, Wydział Nauk Historycznych UMK w Toruniu

13.00 – 13.15

Dyskusja

Panel II – Funkcjonowanie Wojskowych Obozów Internowania w stanie wojennym (moderator dr hab. S. Galij – Skarbińska, prof. UMK)

13.30 – 13.45

Wojskowy Obóz Internowania w Gorzowie Wlpk. w dokumentach Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie, prokurator Krzysztof Bugowski, Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, IPN Szczecin, Delegatura w Koszalinie

13.45 – 14.00

Proces wcielania warszawskich opozycjonistów do służby wojskowej w 5 Pułku Artlerii w Chełmie, prokurator Mariusz Rębacz, Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, IPN Warszawa

14.00 – 14.15

Casus wojskowych obozów internowania 1982 – 1983 dla podziemnej rzeczywistości „Solidarności” Regionu Gdańskiego, dr Arkadiusz Kazański, IPN Gdańsk, Biuro Edukacji Narodowej

14.15 – 14.30

Represje wobec internowanych w Wojskowym Obozie Internowania w Czarnem, prof. dr hab. Wojciech Polak, Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL, UMK Toruń

14.30 – 14.45

Dyskusja

Panel III – Funkcjonowanie Wojskowych Obozów Internowania w stanie wojennym (moderator ks. Dr Michał Damazyn)

15.45 – 16.00

Wojskowy obóz specjalny w Chełmnie (listopad 1982 – luty 1983) wyzwania, perspektywy i problemy badawcze, dr Marek Szymaniak, zastępca dyrektora do spraw naukowych Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

16.15 – 16.30

Trzebiatów 1982, zniewolenie Solidarności w wojskowym mundurze – ze wspomnień Mieczysława Sargalskiego, Krzysztof Kolczyński , Centrum Badania Historii „Solidarności” i Oporu Społecznego w PRL.

16.30 – 16.45

Represjonowanie działaczy „Solidarności” w jednostce wojskowej w Jarosławiu 1982 – 1983, Artur Brożyniak, IPN w Rzeszowie, Biuro Badań Historycznych

16.45 – 17.00

Wojskowy Obóz Internowania w Rawiczu, ks. Dr Michał Damazyn, Centrum Badania Historii „Solidarności” i Oporu Społecznego w PRL, UMK Toruń

17.15 – 17.30

Dyskusja i zakończenie obrad

do góry