Nawigacja

Aktualności

III cross cichociemnych im. ppor. Bernarda Bzdawki - Kowalewko, 1 października 2022

Zapraszamy do wzięcia udziału w biegu.

  • BB (002)

Podczas tegorocznej edycji biegu upamiętniamy postać  gen. Elżbiety Zawackiej.

Bieg jest współorganizowany ze stowarzyszeniem sportowym Trawers Team Nakło, Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ochotniczą Strażą Pożarną Jednostką Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku.

Link do zapisów: 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.protimer.pl%2Fbio%2F1002%2Fiii-cross-cichociemnych-im-bernarda-bzdawki%2Fregister%3Ffbclid%3DIwAR0J-2OjX2cUkNnZwRp8xUzAfAuxNg-ELCDkwlplDy9CELrgyjYgL0NxIqA&h=AT1211FX7zj8wqkegb5IZ9krQT08fHzkCHO-ZxJ42ixZpaKHAcdckgK_9k6sZeFKO1r-iFQ-LumIr0bvoCst2fCgxKpDk-znKfd-ZuSjRfbBWbiDnUtxnnK1n6yHPKVH_Eds&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0XMfCqL-0FKRSn0IGRUtWLI2hU5Z3NLIUzzbCHEA439q87DNeskR6qLlkOWhWiTuWJSlpZ5dUxNDEHvZC7qAfmoiUMl__39KlGZui1MtokfEhBU7ILMW_cHXTCG8DEnuvmMHmQ7HjmvQtHxzJlsHPE6mF1C0pgrRGVgTUwELLPzsJ0YoJUeCbmW1B6Bg2Lq2X6cQt4

do góry