Nawigacja

Aktualności

Krwawa sobota. Pacyfikacja internowanych w ośrodku odosobnienia w Kwidzynie

Wystawa przygotowana przez Oddział IPN w Gdańsku.

Lato 1980 r. przyniosło Polsce ogromne zmiany. Fala strajków przetaczająca się przez kraj doprowadziła do powstania potężnego ruchu społecznego, który jako Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” wstrząsnął komunistycznym reżimem w Polsce, co w konsekwencji wywołało skutki w całym bloku wschodnim. [...] Jesienią 1981 r. w całej Polsce narastały niepokoje. Do protestujących dołączyli studenci kilkudziesięciu uczelni, wzrastała też frustracja rządu...

Autorzy: dr Justyna Liguz, Paweł Sadkowski
Współpraca: Krzysztof Kania
Rezenzenci: dr Karol Lisiecki, dr Arkadiusz Kazański
Recenzja graficzna: Karolina Masłowska
Redakcja i korekta językowa: Anna Świtalska-Jopek

Materiały pochodzą ze zbiorów: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej oraz ze zbiorów prywatnych Janusza Balandy-Rydzewskiego, Mirosława Duszaka, Władysława Kałudzińskiego, Justyny Liguz, Ksawerego Łokietka i Andrzeja Piesiaka.

Wystawa słada się z 21 plansz.

do góry