Nawigacja

Aktualności

Uroczystości 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – Gdańsk, 1 sierpnia 2022

Syreny alarmowe podczas historycznej godziny „W”, oddanie hołdu powstańcom, złożenie kwiatów u stóp pomnika rtm. Witolda Pileckiego, uczestnika powstania warszawskiego i pamięć o bohaterach - W 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia główne obchody odbyły się na placu przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W uroczystościach wzięła udział delegacja Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku na czele z dr. Pawłem Piotrem Warotem.

W 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego główne obchody odbyły się na placu przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W historyczną godzinę „W” w mieście zawyły syreny, a uczestnicy uroczystości oddali cześć poległym w Powstaniu Warszawskim przy pomniku rtm. Witolda Pileckiego.

W obchodach rocznicy uczestniczyli przestawiciele władz państwowych i parlamentarzyści, miejscy radni, działacze Światowego Związku Żołnierzy AK, reprezentanci służb mundurowych: Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Marynarki Wojennej, Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego, opozycjoniści z czasów PRL i kombatanci, przedstawiciele stowarzyszenia Godność, przedstawiciele instytucji kultury i szkolnictwa oraz mieszkańcy Pomorza. 

To powstanie było zrywem serca - mówił podczas uroczystości Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku dr Paweł Piotr Warot.

Dzisiaj możemy się zastanawiać czy Powstanie Warszawskie miało sens. Jednak w rozmowie z powstańcami słyszę pytania, jak można było powstrzymać tych młodych warszawiaków, po blisko pięciu latach okupacji niemieckiej? To powstanie było zrywem serca. Polacy, warszawiacy wiedzieli, że front ze wschodu się cofa, że armia niemiecka idzie w rozsypkę. Pamiętali też wszystkie zbrodnie niemieckie, że Polacy byli prześladowani, bici, mordowani. Polacy chcieli pokazać tym powstaniem, że są w stanie wywalczyć wolność własnej stolicy.

Podczas przemówień organizatorzy 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przypominali jak ważna jest pamięć i Polska tożsamość przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Bez wspaniałego pokolenia, które chwyciło za broń w Warszawie, pokolenia, które zostało wychowane wzorcowo, nie byłoby zrywu narodowego. Wzór tego patriotycznego wychowania powinniśmy stosować dziś. Tych młodych ludzi, wychowali rodzice i dziadkowie, którzy przez dziesiątki lat walczyli o Polskę, o swoją ojczyznę. To właśnie ich wola walki, niezłomność zadecydowała o podjęciu sprzeciwu wobec wroga. Walczyli 63 dni. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie całego miasta, cywili - mówił Dariusz Drelich wojewoda pomorski.

Pamiętając o stratach, pamiętajmy też o tym, że między uczestnikami powstania do końca dni toczyły się dyskusje - mówił podczas uroczystości Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr hab. Grzegorz Berendt.

Zniszczenie Warszawy było czymś niemożliwym do przewidzenia, chyba że cywilizowany świat miałby się cofnąć do starożytnej historii, kiedy to Kartaginę zniesiono z powierzchni ziemi. Nie można było sobie wyobrazić tego, że ktoś może w środku toczącej się wojny podjąć decyzję o systematycznym niszczeniu milionowego miasta. Pamiętając o stratach, pamiętajmy też o tym, że między uczestnikami powstania do końca dni toczyły się dyskusje. Trzeba było podjąć decyzje? Wydać rozkaz? Czy może jednak nie? Znając zdanie tych powstańców, którzy są z nami, było warto - dla Polski, bo tak byli wychowani.

 

Głos zabrała także Anna Fotyga, posłanka do Parlamentu Europejskiego i działacz opozycji w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - Andrzej Gwiazda.

Przy udziale asysty wojskowej z Marynarki Wojennej oraz trębacza i werblisty z Morskiego Oddział Straży Granicznej w Gdańsku delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Wojewoda pomorski, Dariusz Drelich, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dr hab. Grzegorz Berendt oraz dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, dr Paweł Piotr Warot złożyli kwiaty także przy tablicy pamiątkowej ku czci Jana Olszewskiego, który w czasie II wojny światowej jako harcerz Szarych Szeregów i Powstaniec Warszawski walczył o niepodległy byt państwa polskiego z niemieckim okupantem. Tablicę odsłonięto w 2019 r. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Wcześciej hołd bohaterom Powstania Warszawskiego oddano pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego na Targu Rakowym w Gdańsku oraz pod pomnikiem poświęconym Harcerkom i Harcerzom Wolnego Miasta Gdańska pomordowanym w czasie II Wojny Światowej.

 

do góry