Nawigacja

Aktualności

Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej – Zielonka Pasłęcka, 12 lipca 2022

Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem biskupa elbląskiego ks. dr. Jacka Jezierskiego, podniesienie flagi państwowej i złożenie kwiatów przy Pomniku Pamięci Poległych na Frontach II Wojny Światowej oraz w Partyzantce i Placówkach Samoobrony na Wołyniu. W Zielonce Pasłęckiej odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. W uroczystościach uczestniczyła delegacja IPN Gdańsk na czele z Katarzyną Lisiecką, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa.

Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej w Zielonce Pasłęckiej rozpoczęły się Mszą Świętą pod przewodnictwem biskupa elbląskiego ks. dr. Jacka Jezierskiego w Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego w parafii pw. św. Jana Chrzciciela. 

Podczas kazania ks. Jacek Jezierski nawiązał do wydarzeń zbrodni wołyńskiej, jak również do obecnych stosunków polsko-ukraińskich związanych z wojną. Opowiedział także historię związaną z obrazem Chrystusa Miłosiernego z Tarnorudy znajdującego się w centralnej części ołtarza.

Podczas uroczystości nastąpiło uroczyste podniesienie flagi oraz odśpiewanie Hymnu Polski. Przy pomniku Pamięci Poległych na Frontach II Wojny Światowej oraz w Partyzantce i Placówkach Samoobrony na Wołyniu złożono kwiaty. Oddział IPN w Gdańsku reprezentowała delegacja Instytutu Pamięci Narodowej na czele z Katarzyną Lisiecką, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu, służby mundurowe, organizacje patriotyczne, przedstawiciele Polskiego Związku Sybiraków oraz potomkowie wioski Ulaniki na Wołyniu, ocaleni z Rzezi Wołyńskiej  - mieszkańcy Zielonki Pasłęckiej.

 

Pracownicy IPN oddali także hołd ofiarom ludobójstwa przy tablicy Genocidium Atrox. Upamiętnienie zostało zrealizowane przez OBIWiM IPN Gdańsk i odsłonięte w 2018 roku. Tablica jest poświęcona historii Zbrodni Wołyńskiej.


Uczestnikom obchodów została rozdana broszura Oddziału IPN w Gdańsku: Wołyń 1943. Ludobójstwo Polaków na Wołyniu 1939-1945. Świadectwa autorstwa Karola i Katarzyny Lisieckich.

Treść publikacji koresponduje z historią Zielonki Pasłęckiej. W 1945 roku między czerwcem a sierpniem do miejscowości przybyli Polacy z Wołynia – wśród nich bezpośredni świadkowie Zbrodni Wołyńskiej. Przesiedleńcy przybyli wraz z uratowanymi krzyżami i obrazami. Wiele z nich wciąż znajduje się w sanktuarium.  

Początkowo Polacy z Wołynia nadali miejscowości nazwę Wołyniec. Przynieśli ze sobą nie tylko zwyczaje, pieśni, pamiątki religijne, ale przede wszystkim ból i traumę wynikającą z wojennych przeżyć oraz okoliczności, które zmusiły ich do pozostawienia małej ojczyzny i rodzinnych stron.

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej jako święto państwowe został ustanowiony przez prezydenta Polski Andrzeja Dudę w 2017 roku w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za udzieloną pomoc polskim żołnierzom i uchodźcom. Pierwsze obchody tego państwowego święta odbywały się w roku 100-lecia polskiej niepodległości.

do góry