Nawigacja

Aktualności

Obchody amerykańskiego Dnia Niepodległości – Gdańsk, 4 lipca 2021

W Stanach Zjednoczonych 4 lipca to jedno z najważniejszych świąt narodowych. Ustanowione zostało pamiątkę ogłoszonej w 1776 roku Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Z tej okazji przy pomniku św. Jana Pawła II i Ronalda Reagana, prezydenta Stanów Zjednoczonych odbyły się uroczystości organizowane przez Stowarzyszenie „Godność”. W uroczystościach wzięła udział delegacja Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku, na czele z dr. Danielem Czerwińskim.

Jak co roku, tradycyjnie 4 lipca członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Godność uczcili Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych

Przy pomniku św. Jana Pawła II i prezydenta Ronalda wybrzmiał hymn Stanów Zjednoczonych, złożono także kwiaty. Jak podkreślał Czesław Nowak, prezes Stowarzyszenia Godność, Polacy i Amerykanie są powiązani wspólną historią w dążeniu do wolności, zwłaszcza teraz w dziejowym momencie. Prezes stowarzyszenia podczas uroczystości przypominał działania prezydenta USA Ronalda Regana, podziękował także za zasługi św. Jana Pawła II.

W uroczystościach udział wziął dr Daniel Czerwiński, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Gdańsku który przypomniał, że odzwierciedleniem uniwersalnych wartości, o których warto pamiętać, była uchwalona w 1789 roku konstytucja USA.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych była pierwszą neooświeceniową konstytucją, jaka została ogłoszona w cywilizowanym świecie. Do dziś jej zasady obowiązują w demokratycznych ustrojach, do dziś są wzorem tego w jaki sposób powinno funkcjonować państwo, z trójpodziałem władzy, z zasadami równości i wolności. W uzyskaniu przez Stany Zjednoczone Niepodległości ogromną rolę odegrali Polacy, przede wszystkim Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Puławski, obaj do dziś są czczeni przez obywateli Stanów Zjednoczonych.

 Podczas wydarzenia przedstawiciele Związku Piłsudczyków, z generałem Stanisławem Śliwą na czele, w podziękowaniu za krzewienie idei i czynów Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego oznaczyli uczestników uroczystości.

Złoty Krzyż Związku Piłsudczyków RP otrzymali: Anna Kołakowska, Mieczysław Wędrowski, Julita Budzińska, Ryszard Gryncer, Zdzisław Olechnowicz, Karol Madejow.

Z okazji 50. rocznicy zwycięstwa "Daru Pomorza" w "Operacji Żagiel-72" Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego prof. zw. dr kpt. ż.w. Daniel Duda uhonorował: Dariusza Drelicha, wojewodę pomorskiego, Czesława Nowaka, prezesa Stowarzyszenia Godność i Andrzeja Osipowa, członka stowarzyszenia Godność.

W uroczystościach wziął udział Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, Stanisław Śliwa, generał i prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP z reprezentacją, przedstawiciel biura Anny Fotygi, posłanki do Parlamentu Europejskiego, radni reprezentujący Radę Miasta Gdańska, delegacja stowarzyszenia Gryf Pomorski.  Uroczystości odbyły się w asyście pocztu sztandarowego Straży Pożarnej Portu Gdańskiego.

Modlitwę podczas uroczystości poprowadził ks. Ludwik Kowalski, proboszcz parafii św. Brygidy w Gdańsku.

Uroczystości zwieńczył koncert Włodzimierza Iwanieca, muzyka z Lwowa, który odegrał Barkę, ulubioną pieśń Ojca Świętego.

W tym roku przy pomniku stanęła wystawa przygotowana przez stowarzyszenie Godność, opisująca historię budowy pomnika św. Jana Pawła II i Ronalda Regana, a także wizytę prezydenta Stanów Zjednoczonych w Gdańsku.

Pomnik Świętego Jana Pawła II i prezydenta Ronalda Reagana, uroczyście odsłonięto w sierpniu 2012 roku.  Rzeźba nawiązuje do ich spotkania w Miami na Florydzie 10 września 1987 roku. Było to jedno z symbolicznych spotkań Osób, które w ogromnym stopniu, każda w inny sposób, przyczyniły się do obalenia komunizmu.

do góry