Nawigacja

Aktualności

Prezentacja Teki Edukacyjnej Stan Wojenny - Bydgoszcz, 12 stycznia 2022

W bydgoskiej Delegaturze IPN odbyła się oficjalna prezentacja teki edukacyjnej – Stan Wojenny 1981-1983.

W spotkaniu udział wzięli:

  • Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik
  • Dyrektor IPN Gdańsk prof. Mirosław Golon
  • Zastępca Przewodniczącego Kolegium IPN prof. Wojciech Polak
  • Prof. Sylwia Galij - Skarbińska
  • Kierownik referatu Edukacji Narodowej Mirosław Sprenger

Teka edukacyjna „Stan wojenny 1981-1983” skierowana jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczących takich przedmiotów jak historia, wiedza o społeczeństwie, język polski czy historia sztuki. Celem zawartych w publikacji materiałów jest uzupełnienie i rozwinięcie obecnej w podręcznikach szkolnych narracji, odnoszącej się do okresu stanu wojennego, tj. przyczyn, źródeł i okoliczności jego wprowadzenia, przebiegu, najważniejszych wydarzeń oraz skutków dla szeroko pojętego życia politycznego i społeczno-gospodarczego w latach 80. XX wieku.

Teka edukacyjna składa się z trzech zeszytów:

  • Zeszyt 1: Eseje historyczne
  • Zeszyt 2: Propozycje ćwiczeń dla ucznia, małe projekty badawcze
  • Zeszyt 3: Wybór źródeł

Recenzentami teki są: prof. dr hab. Mirosław Golon, Magdalena Dzienis-Todorczuk

do góry