Nawigacja

Aktualności

XXVI Rajd Niepodległości – Kwidzyn, 20 listopada 2021

Organizatorem XXVI Rajdu Niepodległości jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie i Kwidzyńskie Stowarzyszenie Sportowo Kolekcjonerskie „Gward”. Wydarzenie wspiera Nadleśnictwo Kwidzyn. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku jest patronem honorowym Rajdu.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie zaprasza 20 listopada 2021 r. (sobota) na Rajd Niepodległości.

 

REGULAMIN

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE:

 1. Rajd jest imprezą turystyczno-krajoznawczą zorganizowaną dla realizacji następujących głównych celów programowych:
  • uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
  • popularyzacja historii Polski,
  • popularyzacji czynnego wypoczynku zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej.

 

II. ORGANIZATORZY:

 1. Organizatorem XXVI Rajdu Niepodległości jest ZSO nr 2 w Kwidzynie, KSSK „Gward”. Imprezę wspiera Nadleśnictwo Kwidzyn. Oddział IPN w Gdańsku jest patronem honorowym wydarzenia.

 

III. TERMIN, START I META RAJDU:

 1. Rajd odbędzie się w sobotę 20 listopada 2021 r. na trasie jednodniowej bez względu na pogodę.
 2. Start rajdu znajduje się przed ZSO nr 2 w Kwidzynie przy ul. Słonecznej. 2.
 3. Na starcie drużyny otrzymają mapy oraz kartę drużyny.
 4. Meta rajdu znajduje się na terenie strzelnicy miejskiej Kwidzyn- Miłosna.
 5. Przyjmowanie uczestników rajdu ze wszystkich tras odbędzie się w sobotę 20 listopada 2021 r. w godz. od 8.30 do 9:00.
 6. Zakończenie rajdu przewidywane jest ok. godz. 15:00.

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Rajd ma charakter otwarty i jest imprezą przeznaczoną dla wszystkich chętnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży szkolnej.
 2. Uczestników oraz opiekunów zgłasza szkoła.
 3. Drużyna skład się z 5 osób + pełnoletni opiekun.
 4. Drużyna wyznacza kapitana, który reprezentuje drużynę na punktach kontrolnych.
 5. Organizacja: na trasie wyznaczonych jest 6 punktów, do których muszą dotrzeć drużyny.
  • Na punktach kontrolnych uczniowie rozwiązują zadania, które są punktowane.
  • Punkty na koniec rajdu są sumowane. Zwycięża drużyna, która zdobędzie największą ilość punktów.
 6. Zgłoszenie na Rajd wraz z listą imienną uczniów oraz opiekuna należy dostarczyć lub przesłać na adres: ZSO nr 2, ul. Słoneczna 2, 82-500 Kwidzyn. lub e-mail: wyspian@2lo-kwidzyn.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 listopada 2021 r.
 7. O przyjęciu na rajd decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia listy w przypadku wyczerpania limitu miejsc. Telefonicznych zgłoszeń i rezerwacji na rajd nie przyjmujemy.

Pełen tekst regulaminu oraz karta zgłoszeniowa są dostępna w załącznikach. Aktualne informacje na temar Rajdu dostępne są na stronie internetowej głównego organizatora.

do góry