Nawigacja

Aktualności

W Święto Niepodległości Państwa Polskiego, 11 listopada 1939 r., w Lasach Piaśnickich Niemcy zamordowali w zbiorowej egzekucji 314 wybitnych mieszkańców Wybrzeża Gdańskiego

Pracownicy OBUWiM IPN Gdańsk w rocznicę śmierci ofiar niemieckiego terroru zapalili znicze pamięci, aby w ten sposób oddać hołd polskim patriotom.

W Święto Niepodległości Państwa Polskiego, 11 listopada 1939 r., w Lasach Piaśnickich Niemcy zamordowali w zbiorowej egzekucji 314 wybitnych mieszkańców Wybrzeża Gdańskiego

Wśród zamordowanych byli mieszkańcy Gdyni, w większości budowniczowie międzywojennego sukcesu „miasta z morza i mgły”. Rozwój Gdyni, a w szczególności budowa portu i rozbudowa miasta, już w okresie międzywojennym był przez Niemców postrzegany jako zagrożenie dla ich interesów na Pomorzu Gdańskim. Masowe aresztowania w ramach „akcji oczyszczania” przeprowadzono w Gdyni w dniach od 14 do 30 września 1939 r., podczas których zatrzymano ok. 20 000 mężczyzn w wieku od 14 do 70 lat. Ostatecznie uwięziono 120 zakładników gdyńskich, 130 znajdujących się na listach proskrypcyjnych i 2250 podejrzanych o udział w walkach obronnych. Przetrzymywani w różnych punktach Gdyni i Gdańska, gdzie byli przesłuchiwani i męczeni więźniowie trafiali do obozu Stutthof, albo wywożono ich do Piaśnicy na miejsce stracenia. 

W drugiej połowie 1944 r. Niemcy rozpoczęli na Pomorzu akcję zacierania śladów po dokonanych zbrodniach. W sierpniu 1944 r. sprowadzili do Piaśnicy 36 więźniów KL Stutthof, których zadaniem było rozkopywanie zbiorowych mogił, wydobywanie zwłok, a następnie ich palenie. 

Po zakończeniu wojny Polski Związek Zachodni Oddział w Wejherowie podjął starania w celu poszukiwania mogił. Czynności były podjęte w dniach 7 - 22 października 1946 r., a pracami kierowała specjalna komisja pod przewodnictwem Antoniego Zachariasiewicza, sędziego śledczego Sądu Okręgowego w Gdańsku i przedstawiciela Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Gdańsku. Odnaleziono 30 grobów, z których dokładnie zbadano 26. Tylko w dwóch grobach pod warstwą wapna odnaleziono zwłoki niespalonych 305 ofiar. W trakcie ekshumacji członkowie rodzin rozpoznali 55 osób, w tym 39 mieszkańców Gdyni. 

30 Gdynian oraz szczątki jednego mężczyzny, nieznanego z imienia i nazwiska, jako symbol pozostałych w Piaśnicy ofiar Gdyni, pochowano 26 października 1946 r. na cmentarzu Wojskowym w Gdyni Redłowie.

Pracownicy OBUWiM Oddział w Gdańsku w rocznicę śmierci ofiar niemieckiego terroru zapalili znicze pamięci, aby w ten sposób oddać hołd polskim patriotom, zasłużonym mieszkańcom Gdyni.

  • W Święto Niepodległości Państwa Polskiego, 11 listopada 1939 r., w Lasach Piaśnickich Niemcy zamordowali w zbiorowej egzekucji 314 wybitnych mieszkańców Wybrzeża Gdańskiego. OBUWiM IPN Gdańsk oddał im hołd
  • W Święto Niepodległości Państwa Polskiego, 11 listopada 1939 r., w Lasach Piaśnickich Niemcy zamordowali w zbiorowej egzekucji 314 wybitnych mieszkańców Wybrzeża Gdańskiego. OBUWiM IPN Gdańsk oddał im hołd
  • W Święto Niepodległości Państwa Polskiego, 11 listopada 1939 r., w Lasach Piaśnickich Niemcy zamordowali w zbiorowej egzekucji 314 wybitnych mieszkańców Wybrzeża Gdańskiego. OBUWiM IPN Gdańsk oddał im hołd
  • W Święto Niepodległości Państwa Polskiego, 11 listopada 1939 r., w Lasach Piaśnickich Niemcy zamordowali w zbiorowej egzekucji 314 wybitnych mieszkańców Wybrzeża Gdańskiego. OBUWiM IPN Gdańsk oddał im hołd

 

do góry