Nawigacja

Aktualności

Zapraszamy do udziału w IX edycji projektu „Akademia Letnia. Dobry nauczyciel – lepszy uczeń” – 5–10 lipca 2021

Organizatorem projektu jest Fundacja Centrum Solidarności.

Projekt adresowany jest do nauczycieli przedmiotów humanistycznych ze szkół średnich (liceów ogólnokształcących, techników), ze szczególnym uwzględnieniem historii i wiedzy o społeczeństwie. Kurs odbędzie się w dniach 5–10 lipca 2021 r. W związku z niepewną sytuacją epidemiczną, po raz pierwszy odbywać się on będzie w formie on-line, poprzez platformę ZOOM. 

Sześciodniowy kurs obejmie 42 godz. lekcyjnych​, podczas których nauczyciele podnosić będą kwalifikacje obejmujące wiedzę specjalistyczną z historii lat 1956–1989 oraz umiejętności skutecznej komunikacji, szacunku w budowaniu relacji uczeń – nauczyciel. 

Projekt ma charakter interdyscyplinarny, jego celem jest podnoszenie kompetencji pedagogicznych poprzez m.in.: 

  • ukazanie historii w szerszym kontekście, m.in. za pomocą filmu, sztuk wizualnych, literatury, piosenki, archiwaliów, przestrzeni miejskiej, 
  • promowanie i wzmacnianie identyfikacji z miejscem pochodzenia, jego dziedzictwem kulturowym i historycznym,
  • zachęcenie do prowadzenia ciekawych i aktywnych zajęć, 
  • prowadzenie aktywnych form pracy z uczniem. 

Szczegółowe informacje, w tym regulamin, harmonogram oraz formularz rekrutacyjny, znajdują się w załącznikach.

do góry