Nawigacja

Aktualności

Pogrzeb śp. Szczepana Siekierki, wieloletniego prezesa Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów – Wrocław, 23 stycznia 2021

Pożegnaliśmy śp. Szczepana Siekierkę, wieloletniego prezesa Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów. Stowarzyszenie, którym kierował Szczepan Siekierka, w 2017 roku zostało uhonorowane przez IPN nagrodą „Kustosza Pamięci Narodowej” za wysiłki na rzecz ocalenia pamięci o pomordowanych na Kresach. W uroczystości, której przewodniczył emerytowany biskup świdnicki Ignacy Dec, wziął udział zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Krzysztof Szwagrzyk.

W kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła we Wrocławiu pożegnaliśmy śp. Szczepana Siekierkę, wieloletniego prezesa Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów.

Biskup Dec w swoim kazaniu podkreślił heroiczność cnót zmarłego, jego liczne zasługi dla krzewienia pamięci o ofiarach ukraińskich nacjonalistów, wrażliwość na biedę drugiego człowieka czy ofiarność w służbie dla ojczyzny. Mimo doznanych cierpień nie trzymał w sercu nienawiści czy pragnienia zemsty. Wprost przeciwnie: działał na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego, świadczył wielokrotnie o Ukraińcach, którzy ratowali życie Polakom. Przebaczenie – jak podkreślił biskup – nie może być jednak bezwarunkowe – musi je poprzedzać przyznanie się do zbrodni, żal za grzechy i obietnica poprawy.

Biskup Dec wymienił także cały szereg inicjatyw, które zostały zapoczątkowane dzięki ciężkiej pracy Szczepana Sierkierki, w tym ustanowienie 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej, budowę pomnika-mauzoleum pomordowanych na Kresach we Wrocławiu czy wieloletnią współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej, która zaowocowała m.in. przekazaniem przeszło 25 tysięcy stron świadectw osób, które przeżyły czystki etniczne na Wołyniu i Podolu. Między innymi za te działania stowarzyszenie, któremu przewodził zmarły w 2017 roku zostało uhonorowane przez prezesa IPN-KŚZpNP dr Jarosława Szarka nagrodą „Kustosz Pamięci Narodowej”.

Niech aniołowie zabiorą Cię do nieba i tam odnajdziesz najbliższych. Przyjacielu Boga i ludzi, prekursorze polsko-ukraińskiego pojednania. Niech Maryja Cię przyjmie. Spoczywaj w pokoju kustoszu naszej pamięci o ziemiach wschodnich

– bp Ignacy Dec

W pięknych i wzruszających słowach pożegnał Szczepana Siekierkę ks. Marian Rybczyński, prywatnie siostrzeniec zmarłego.

Wśród uczestników pogrzebu była delegacja Instytutu Pamięci Narodowej. Prezesa IPN reprezentował jego zastępca dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, który na ręce rodziny zmarłego przekazał list od prezesa IPN dr. Jarosława Szarka. Oddział IPN we Wrocławiu reprezentowali: zastępca dyrektora Oddziału dr Katarzyna Pawlak-Weiss, Konrad Bieroń, naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, Wojciech Trębacz, naczelnik Oddziałowego Biura​ Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu oraz Adam Pacześniak.

Szczepan Siekierka został pochowany na cmentarzu parafialnym przy kościele pw. NMP Matki Kościoła przy ul. Kamieńskiego 230 we Wrocławiu-Polanowicach. Była to jego rodzinna parafia.

Po zakończonej urzoczystości zastępca prezesa IPN Krzysztof Szwagrzyk przed kamerą TVP Polonia podzilił się refleksją na temat życia i działalności Szczepana Siekierki, zbrodni popełnionych przez OUN-UPA w dawnych województwach wschodnich II RP oraz problemach związanych z ekshumacjami ciał ofiar.

Szczepan Siekierka urodził się w 1928 roku w Toustobabach w powiecie podhajeckim, w województwie tarnopolskim. Od 1943 roku walczył w kresowej samoobronie, która była podporządkowana Arrmii Krajowej. W styczniu 1944 r. został zaprzysiężony jako żołnierz AK, gdzie był kurierem-łącznikiem z innymi kompaniami obwodu Podhajce. Realizacji tego zadania sprzyjał fakt, iż pracował jako listonosz. Po przejściu frontu – od od września 1944 r. do września 1945 r. – służył w Istriebitielnych Batalionach. Przesiedlony wraz z rodziną z Podola na Dolny Śląsk należał do tajnego harcerstwa Pieszyce-Dzierżoniów. Ukończył Politechnikę Wrocławską i Wyższą Szkołę Ekonomiczną. W latach 80. XX wieku zorganizował Stowarzyszenie Rodzin Ofiar Ukraińskich Nacjonalistów – Misja Pojednania i Pokuty. W 1992 r. zarejestrował Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów z siedzibą we Wrocławiu i został jego prezesem. Stowarszyszenie ściśle współpracuje z IPN. Wyniki swojej pracy na rzecz przywracania pamięci o ofiarach na Wołyniu i Podolu publikował w książkach i w czasopiśmie „Na Rubieży”. Zmarł 15 stycznia 2021 r. w wieku 92 lat.  
Szczepan Siekierka całe swoje życie poświęcił na dokumentowanie i upamiętnianie tragicznych losów Polaków, którzy w czasie niemieckiej i sowieckiej okupacji padli ofiarą OUN i UPA. W 2017 roku Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, którego był prezesem, zostało uhonorowane nagrodą IPN „Kustosz Pamięci Narodowej”. Szczepan Siekierka odbierając nagrodę powiedział: „W minionych latach fałszywie zakładano, że prawda historyczna o ukraińskich zbrodniach miałaby szkodzić polskiej racji stanu. Dzisiejsza nagroda Kustosza dla Stowarzyszenia, jakie reprezentuję, to ukoronowanie naszej wieloletniej pracy”.

 

do góry