Nawigacja

Aktualności

Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej historię społeczności żydowskiej w Gniewkowie – 10 grudnia 2020

Upamiętnienie znajduje się na budynku dawnej synagogi.

W Gniewkowie 10 grudnia odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej historię społeczności żydowskiej.

Upamiętnienie znajduje się na budynku dawnej synagogi i ma przypominać o jego pierwotnym przeznaczeniu. Przez 58 lat, od 1880 r., synagoga służyła mieszkańcom Gniewkowa wyznania mojżeszowego.

W uroczystości wzięli udział m.in. Alicja Bromberger-Kobus (przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Poznaniu), rabin Marcin Dudek-Lewin (prezes stowarzyszenia Ahawas Tora), Jarosław Tomczyk (zastępca burmistrza Gniewkowa) oraz Julian Bajerowski (zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej).

Instytut Pamięci Narodowej reprezentowała Regina Dąbkowska z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy.

 

do góry