Nawigacja

Aktualności

Oddział IPN w Gdańsku ma już 20 lat

W 2020 roku obchodzimy 20. rocznicę utworzenia Oddziału IPN w Gdańsku. Przypominamy zatem nasze pierwsze działania, związane z dokumentacją historii Grudnia '70.

  • Obecna siedziba Oddziału IPN w Gdańsku (al. Grunwaldzka 216)
    Obecna siedziba Oddziału IPN w Gdańsku (al. Grunwaldzka 216)

Pierwszych pracowników Oddziału IPN w Gdańsku zatrudniono w sierpniu i we wrześniu 2000 roku. Do końca tego roku cały Oddział zatrudniał już ponad dwudziestu pracowników, głównie archiwistów oraz osoby kierujące poszczególnymi jednostkami. Utworzone zostały także piony zajmujące się badaniami naukowymi i edukacją publiczną.

Jednym z pierwszych zadań Oddziału było opracowanie historii Grudnia '70. Dlatego też powstała (już w 2000 roku) wystawa Grudzień 1970   Gdańsk – Gdynia. W późniejszych latach pracownicy naukowi i edukatorzy zatrudnienie w oddziale kontynuowali tę tematykę. Powstały kolejne wystawy i publikacje, m. in.:

Ostatnia z wymienionych wyżej wystaw, powstała w bieżącym roku, jest wspólnym dziełem Oddziału IPN w Gdańsku i Szczecinie. Jednocześnie jest świadectwem naszych wysiłków, zmierzających do ukazania historii Grudnia '70, a także postępów badawczych w tej dziedzinie przez minione 20 lat. Ponadto tę tematykę podejmowały we własnym zakresie Centrala IPN w Warszawie i Oddział w Szczecinie.

W roku 2020 w Gdańsku i Bydgoszczy zatrudnia dwieście osób (w tym kilka bezpośrednio podległych centrali), w tym jedenastu prokuratorów. Jedna osoba posiada tytuł profesora, szesnastu pracowników Oddziału ma stopień naukowy doktora, jest też trzech doktorów habilitowanych. Ponad 92 proc. pracowników ma wykształcenie wyższe magisterskie, przede wszystkim historyczne, historyczno-archiwalne i prawnicze.

do góry