Nawigacja

Aktualności

Przed 81. rocznicą sowieckiego najazdu z 17 września 1939 r. na Polskę pod pomnikiem Sybiraków w Gdyni upamiętniamy ofiary zbrodniczych prześladowań Polaków na wschodzie, w tym ofiar Zbrodni Katyńskiej i masowych deportacji

Wrzesień 1939 roku był dla Polski najtragiczniejszym miesiącem w tysiącletniej historii. Pierwszego września z zachodu uderzyli niemieccy ludobójcy, a siedemnastego ze wschodu sowieccy.

Obaj okupanci realizowali politykę masowych zbrodni wobec obywateli polskich, mordując, pozbawiając wolności oraz rabując polskie mienie w skali nieznanej w historii. 

Zarówno na zachodzie jak i na wschodzie ziem polskich zastosowano metody masowych zbrodniczych represji w niewyobrażalnych rozmiarach, nieznanych w tak ogromnym zakresie w historii. Realizowali je  przez całą długą wojnę z różnym nasileniem, a w wypadku czerwonej Rosji Stalina nawet z krótkotrwałym, w istocie bardzo ograniczonym czasowym sojuszem od lata 1941 do wiosny 1943. Zbrodnicza polityka Rosji wobec Polski w czasie II wojny światowej nie może być nigdy zapomniana, tak samo jak zbrodnie ówczesnych  Niemiec. 

W najbliższą niedzielę, o godz. 9.40, w gdyńskiej Bazylice Morskiej przy ul. Świętojańskiej, a następnie po Mszy świętej przy pobliskim pięknym pomniku Sybiraków obok parkingu przy Klubie Marynarki Wojennej, odbędą się uroczystości patriotyczno-religijne zorganizowane przez gdyńskie koło Związku Sybiraków oraz władze Miasta Gdyni. Delegacja Oddziału IPN w Gdańsku na czele z dyrektorem, prof. Mirosławem Golonem, złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem w piątek 11 września. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią do udziału w niedzielnych uroczystościach albo odwiedzenia pięknego pomnika tragicznej historii podczas spaceru na Skwer Kościuszki.

do góry