Nawigacja

Aktualności

Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy zorganizował spotkanie dotyczące budowy kwatery Żołnierzy Niezłomnych na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Kcyńskiej – Bydgoszcz, 3 września 2020

W dniu 3 września 2020 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie robocze dot. kształtu przyszłej kwatery Żołnierzy Niezłomnych na cmentarzu komunalnym przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy oraz planowanego pogrzebu trzech zidentyfikowanych żołnierzy podziemia antykomunistycznego na Kujawach i Pomorzu: Ludwika Augustyniaka „Cygan”, „Gustek”, Floriana Dutkiewicza „Jawor”, „Wiktor” oraz Tadeusza Ośko „Sęp”.

Wzięli w nim udział przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej: Adam Siwek (dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa), Joanna Piskorz (zastępca dyrektora BUWiM), prof. dr hab. Mirosław Golon (dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku), Edyta Cisewska (naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy), Katarzyna Lisiecka (naczelnik OBUWiM w Gdańsku), Regina Dąbkowska (OBUWiM w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy), dr Alicja Paczoska-Hauke (Oddziałowe Biuro Poszukiwań i Identyfikacji w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy) oraz Dariusz Żurek (OBPiI w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy). W rozmowie uczestniczył wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz pracownicy jego biura.

Na spotkaniu ustalono szczegóły realizacji kwatery Żołnierzy Niezłomnych na cmentarzu na ul. Kcyńskiej, a także planowanego pogrzebu żołnierzy AK, który odbędzie się w przeddzień Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, czyli 28 lutego 2021 r.

Po spotkaniu pracownicy IPN udali się na cmentarz przy ul. Kcyńskiej, gdzie została przeprowadzona wizja lokalna miejsca przeznaczonego pod budowę kwatery.

***

Ludwik Augustyniak, Tadeusz Ośko oraz Florian Dutkiewicz zostali skazani wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na karę śmierci w procesie pokazowym przeciwko członkom Okręgu Pomorskiego AK-WiN. Wyroki wykonano 27 listopada 1946 r. w więzieniu karno-śledczym WUBP w Bydgoszczy. Szczątki żołnierzy niezłomnych zostały odnalezione 26 czerwca 2018 r. na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy (tzw. Bydgoska Łączka) przez pracowników Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN oraz Delegatury IPN w Bydgoszczy. W pracach poszukiwawczych licznie wzięli udział wolontariusze.

do góry