Nawigacja

Książki – Gdańsk

Mądra pamięć. Prace laureatów konkursu historycznego (2011–2016)

  • Mądra pamięć. Prace laureatów konkursu historycznego
    Mądra pamięć. Prace laureatów konkursu historycznego

Mądra pamięć. Prace laureatów konkursu historycznego (2011–2016), red. Tomasz Sylwiusz Ceran, Bydgoszcz-Gdańsk 2016, 220 s. + 16 s. wkł. zdj., ISBN 978-83-8098-053-2

W książce opublikowano prace nagrodzone w konkursie historycznym „Mądra pamięć”, skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego. W pierwszej części publikacji grono historyków związanych z organizacją konkursu stara się odpowiedzieć na pytanie, na czym powinna polegać owa „mądra pamięć”.

Książka jest 58 tomem wydanym w ramach publikacji gdańskiego oddziału IPN.

* * *

„Mądra pamięć” różni się od innych konkursów historycznych tym, że od jej uczestników oczekuje się nie tylko zebrania wiadomości, ale – co cenne – napisania eseju zawierającego własne oceny opisywanych wydarzeń oraz przedstawienia refleksji związanych z prezentowanymi faktami historycznymi. Prace konkursowe zostały nagrodzone właśnie za to „prywatne myślenie”. Tytuł konkursu sugeruje przy tym pamiętanie o przeszłości, ale pamiętanie „mądre” – refleksyjne, a nie polegające na mechanicznym zapamiętywaniu tego, co się w przeszłości wydarzyło.

z recenzji dr Teresy Maresz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Są tu teksty wybitne, bardzo dobre i dobre, a każdy z nich jest opowieścią nie tylko o opisanej przez uczniów historii, ale też o ich przygodzie z poznawaniem dziejów ojczystych. Jest to opowieść o Polsce i Polakach, którzy poznając historię, poznają samych siebie.

z recenzji dr Bartosza Kuświka, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu

 

Gdzie kupić publikacje:

Gdańsk

do góry