Nawigacja

Komunikaty

Komunikat Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (14 lutego 2017)

Komunikat o stwierdzeniu nieważności wyroku Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 1957 r. skazującego: Zdzisława Berkowskiego, Józefa Borowskiego, Bernarda Dolińskiego, Tadeusza Gozdeckiego i Tadeusza Gulcza na kary od 6 miesięcy do 6 lat więzienia, za branie udziału w „Wydarzeniach Bydgoskich”.

W dniu 14 lutego 2017 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy stwierdził nieważność wyroku Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 1957 r. skazującego: Zdzisława Berkowskiego, Józefa Borowskiego, Bernarda Dolińskiego, Tadeusza Gozdeckiego i Tadeusza Gulcza na kary od 6 miesięcy do 6 lat więzienia, za branie udziału w „Wydarzeniach Bydgoskich” – masowym proteście mieszkańców miasta w dniu 18 listopada 1956 r. Było to możliwe, bo prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku złożył wniosek o wznowienie postępowania w tej sprawie do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który go uwzględnił i przekazał sprawę do dalszego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Bydgoszczy  Prokurator IPN przedstawił w nim nowe dowody świadczące o tym, że skazani brali udział wydarzeniach mających charakter zrywu niepodległościowego mieszkańców Bydgoszczy, a tym samym działali na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i powinni zostać zrehabilitowani. Sąd podzielił argumentację prokuratora i stwierdził nieważność wyroku. 

Naczelnik
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w Gdańsku
prok. Maciej Schulz

do góry