Nawigacja

Aktualności

Prelekcja „Generał Elżbieta Zawacka, czyli jak Cichociemna została Fordonianką” – Bydgoszcz, 5 grudnia 2018

Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Bydgoszczy zorganizowało kolejne spotkanie z cyklu „Bez przedawnienia”

W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy 5 grudnia odbył się kolejny wykład z cyklu „Bez przedawnienia” organizowany przez pracowników bydgoskiego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa.

Gościem była dr Katarzyna Minczykowska (Fundacja gen. Elżbiety Zawackiej), która nie tylko zawodowo zajmuje się historią Elżbiety Zawackiej, ale przede wszystkim była jej bliską i wieloletnią współpracowniczką. Prelegentka rozpoczęła swoje wystąpienie od zaprezentowania zwiastuna filmu „Emisariuszka”, poświęconego historii jedynej cichociemnej. Fundacja aktualnie stara się pozyskać środki na wyprodukowanie pełnometrażowego obrazu o życiu Zawackiej.

W kolejnej części historyk przybliżyła życiorys „Zo” – jej zaangażowanie w pracę na rzecz Przysposobienia Wojskowego Kobiet, a następnie służbę jako żołnierz Komendy Głównej ZWZ-AK. Na uczestnikach szczególne wrażenie wywarła niezłomna postawa Zawackiej, zarówno podczas II wojny światowej jak i w okresie powojennym. Prelegentka opisała także związki Zawackiej z regionem.

 

 

Aresztowana przez UB w 1951 r., a następnie skazana na 10 lat pozbawienia wolności, karę odbywała m.in. w więzieniach w Fordonie i Grudziądzu. Po ich opuszczeniu była wciąż dyskryminowana, jednak jak podkreśliła dr Katarzyna Minczykowska, całe życie „Zo” było służbą i nawet w tej sytuacji się nie poddała. Poza pracą naukową, resztę swojego życia poświęciła na upamiętnienie działalności niepodległościowej Polek oraz członków konspiracji pomorskiej. Z inicjatywy Zawackiej w Toruniu utworzono - Fundację „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej” (dzisiaj Fundacja gen. Elżbiety Zawackiej).

Spotkania z cyklu „Bez przedawnienia” będą odbywały się regularnie na strychu bydgoskiej biblioteki. Szczegóły kolejnego wykładu, przewidzianego na przełom stycznia i lutego, zostaną podane wkrótce.  

W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorami: remigiusz.lawniczak@ipn.gov.pl, regina.dabkowska@ipn.gov.pl.


Gen. prof. dr hab. Elżbieta Zawacka „Zelma”, „Sulica”, „Zo” (1909-2009) – żołnierz KG ZWZ AK, powstaniec warszawski, emisariuszka Komendanta Głównego ZWZ do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie, jedyna kobieta wśród 316. cichociemnych, więzień okresu stalinowskiego, wybitny andragog, wieloletni społecznik, inicjatorka powstania Fundacji „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”.  

Dr Katarzyna Minczykowska w 1997 r. została zatrudniona przez Elżbietę Zawacką w prowadzonej przez nią Fundacji „Archiwum i Muzeum Pomorskie AK” (od 2009 r. Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej). Jest autorką wystaw, tekstów naukowych i popularnonaukowych, redaktorem naukowym wielu książek, redaktorem naczelnym „Biuletynu Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej” i koordynatorem merytorycznym projektów Fundacji. W 2014 r. wydała pierwszą naukową biografię gen. Elżbiety Zawackiej, pt. „Cichociemna. Gen. Elżbieta Zawacka »Zo« (1909-2009)”, za którą otrzymała Nagrodę Klio I stopnia w kategorii autorskiej.

do góry