Nawigacja

Aktualności

Na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku odsłonięto Pomnik Ofiar Zbrodni Ponarskiej – 10 maja 2018

Pomnik poświęcony został „Pamięci tysięcy Polaków ze Związku Wolnych Polaków, inteligencji wileńskiej, żołnierzy ZWZ-AK, duchowieństwa zamordowanych w latach 1941–1944 koło Wilna”.

Inicjatorem powstania pomnika było Stowarzyszenie Rodzina Ponarska. W jego imieniu przemówienie wygłosiła prezes Maria Wieloch. Podkreśliła, że zbrodnia ponarska była przez wiele lat zapomniana. Tym niemniej Stowarzyszenie nie ustawało w wysiłkach przypominania o tej wielkiej tragedii, jak choćby przez umieszczenie 28 tablic ponarskich i wielu innych upamiętnień. Także w nowej podstawie programowej nauczania historii dla młodzieży znajdzie się po raz pierwszy informacja o zbrodni ponarskiej.

W uroczystości wzięła udział delegacja Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku na czele z dyrektorem, prof. Mirosławem Golonem. W imieniu IPN przemówienie wygłosił dr hab. Piotr Niwiński, który przypomniał historię tych tragicznych wydarzeń. Władze miasta Gdańska reprezentowała wiceprezydent Aleksandra Dulkiewic, która wspomniała o istocie pamięci i prawdy historycznej dla międzynarodowego pojednania. 

Modlitwę w intencji pomordowanych wzniósł biskup Zbigniew Zieliński, który poświęcił pomnik, a także Michał Samet, przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Gdańsku. Na zakończenie wydarzenia odbyła się ceremonia wmurowania w pomnik aktu erekcyjnego razem z urną zawierającą ziemię z Ponar. Następnie odbył się apel pamięci i złożenie przy pomniku wieńców i wiązanek kwiatów.

do góry