Nawigacja

Aktualności

Archiwum IPN w Gdańsku wzbogaciło się o nowe zbiory – wrzesień 2017

Archiwum IPN w Gdańsku otrzymało nowe zbiory związane Grudniem '70 i Sierpniem '80.

5 września 2017 roku Archiwum IPN w Gdańsku wzbogaciło się o nowe zbiory. Pani Zofia Madej przekazała tego dnia do zasobu archiwalnego IPN w Gdańsku dar w postaci: fotografii przedstawiających wydarzenia Grudnia 1970 r. w Gdańsku, strajki w Sierpniu 1980 r., pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, demonstracje NSZZ „Solidarność” w latach osiemdziesiątych, osoby internowane  w Białołęce, ks. Jerzego Popiełuszkę i jego pogrzeb, papieża Jana Pawła II, strajk w sierpniu 1988 r., kalendarz wydany przez NSZZ „Solidarność” w 1985 r., kartki świąteczne z akcentami solidarnościowymi, śpiewnik z pieśniami solidarnościowymi i niepodległościowymi z 1982 r., plan sektorów podczas mszy św. odprawionej przez papieża Jana Pawła II w Gdyni w 1987 r., plakaty NSZZ „Solidarność” z lat 1980-1981, skany fotografii przedstawiających wycieczkę prowadzoną przez o. Huberta Czumę, skan fotografii przedstawiającej internowanych pobitych w Kwidzynie, skany fotografii rodziny z okresu międzywojennego. 

W uroczystości przekazania materiałów uczestniczył dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku, prof. Mirosław Golon. Zostały one włączone do zasobu archiwalnego Instytutu i opatrzone sygnaturą IPN Gd 1009.

 

ZDJĘCIA DARÓW

 

 

do góry