Nawigacja

Aktualności

Sesja naukowa pt. „Komunizm, komuniści… i dekomunizacja” - Olsztyn, 6 września 2017 r.

6 września 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się zorganizowane przez Delegaturę IPN i Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego sympozjum pt. „Komunizm, komuniści, dekomunizacja”. Zgromadziło ono wielu słuchaczy i osób zainteresowanych tą problematyką. Obecni byli m.in.: Wicewojewoda Sławomir Sadowski, Wiceprezydent Olsztyna Jarosław Słoma, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Marek Nowacki, kombatanci, przedstawiciele byłej opozycji antykomunistycznej, liderzy stowarzyszeń zajmujących się problematyką historyczną, profesorowie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,  pracownicy Archiwum Państwowego, przedstawiciele Policji Państwowej, dziennikarze, nauczyciele oraz licznie przybyła młodzież. Zebranych gości powitał Naczelnik Delegatury dr Karol Sacewicz. Następnie głos zabrał współorganizator sympozjum Wicewojewoda Sławomir Sadowski, który podziękował za zainteresowanie tematyką dekomunizacją, podkreślając potrzebę jej przeprowadzenia. Następnie z wykładami wystąpili: dr Karol Sacewicz (IPN Olsztyn/UWM), który wyjaśnił na czym polegała podległość polskich komunistów względem moskiewskiej centrali; dr Daniel Czerwiński (IPN Gdańsk) przedstawił czym była formacja tzw. Dąbrowszczaków; dr Paweł P. Warot (IPN Olsztyn) wyjaśnił na czym polegała zależność komunistycznego aparatu represji względem partii, natomiast Renata Gieszczyńska (IPN Olsztyn) omówiła przebieg prac i czynności realizowanych przez Delegaturę IPN w związku z dekomunizacją olsztyńskich ulic, wskazując na liczne trudności z tym związane, na które napotykała. Na koniec głos zabrali jeszcze zebrani goście. Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. dr hab. Mirosław Golon, opowiedział jak proces dekomunizacji ulic przebiega w Gdańsku, a także - jako olsztynianin z urodzenia - wskazał na potrzebę zmiany patronów ulic również w grodzie nad Łyną.

O dekomunizacji przestrzeni publicznej w kraju i regionie mówili w programie „Opinie” TVP Olsztyn dr Paweł Warot z Delegatury IPN w Olsztynie oraz dr Daniel Czerwiński z Oddziału IPN w Gdańsku. Program można obejrzeć na stronie internetowej TVP Olsztyn: http://olsztyn.tvp.pl/33886017/6917

Z kolei w innym programie TVP Olsztyn wystąpili prof. Mirosław Golon, Renata Gieszczyńska, dr Ewa Rogalewska, dr Paweł Warot i dr Karol Sacewicz: http://olsztyn.tvp.pl/33886155/nie-wszystkie-samorzady-wcielily-w-zycie-opinie-ipn-ws-dekomunizacji

Serwis fotograficzny: Kamil Olszewski (W-MUW)/Dawid Zagził (DIPN Olsztyn).

do góry