Nawigacja

Aktualności

Nagroda Marszałka 2017 dla dr. Krzysztofa Osińskiego – Toruń, 19 czerwca 2017

Dr Krzysztof Osiński z Delegatury IPN w Bydgoszczy otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uroczystość odbyła się w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki.

  • Laureaci Nagród Marszałka. Dr Krzysztof Osiński drugi z lewej.
  • Dr Krzysztof Osiński z Nagrodą Marszałka

Gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyła się 19 czerwca br. w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu. To najbardziej prestiżowe wyróżnienie przyznawane za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej.

Nagrody i wyróżnienia przyznano w 13 kategoriach. Wśród laureatów są w sumie 23 zasłużone osoby, zespoły i instytucje. Dr Krzysztof Osiński otrzymał wyróżnienie za rok 2016 w kategorii „promocja województwa”. W uzasadnieniu napisano:

Dr Krzysztof Osiński, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej (Bydgoszczy) – za upowszechnianie w kraju i w regionie własnych, wieloaspektowych badań naukowych nad historią najnowszą Kujaw i Pomorza, budowanie lokalnego patriotyzmu i tożsamości regionalnej oraz przyczynianie się do integracji województwa i jego mieszkańców. 

Uroczystość uświetnił występ Magdaleny Chruściel pod kierownictwem muzycznym Adama Lemańczyka.

Krzysztof Osiński (ur. 1974) – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, pracownik naukowy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej/Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Delegaturze IPN w Bydgoszczy, specjalizuje się w historii najnowszej regionu kujawsko-pomorskiego, w tym szczególnie dziejach opozycji antykomunistycznej i represjach stanu wojennego. Autor wielu artykułów i książek, w tym m.in. Walka o Wielką Polskę. Narodowa Demokracja wobec rządów sanacji na terenie województwa pomorskiego w latach 1926–1939 (2008); Zarys dziejów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego 1980–1990 (2010); Internowani w stanie wojennym z województwa bydgoskiego (2011); Kryzys bydgoski 1981. Przyczyny, przebieg, konsekwencje, t. 1–2 (współautor, 2013). Popularyzator historii.  

do góry