Nawigacja

Aktualności

Projekt edukacyjny „List do żołnierza” – Pomorze, 26 kwietnia – 31 maja 2017

26 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie miała miejsce inauguracja projektu edukacyjnego „List do Żołnierza”. Kpt. nawig. Dariusz Demski wygłosił wówczas prelekcję na temat jego doświadczeń związanych ze służbą poza granicami kraju.

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o służbie żołnierzy Wojska Polskiego poza granicami kraju oraz na temat NATO i wojsk państw sojuszniczych stacjonujących na terytorium RP. Projekt ma uświadamiać o trudach służby wojskowej. Ma także propagować historię oręża polskiego wśród żołnierzy wojsk NATO oraz żołnierzy Sił Zbrojnych RP.

Projekt zakłada wysyłanie listów/pocztówek do polskich żołnierzy na misjach zagranicznych oraz do żołnierzy państwa NATO, którzy stacjonują w Polsce. Listy przygotowane do polskich żołnierzy będą zbierane i sprawdzane przez Organizatora. Następnie zostaną przekazane do Departamentu wskazanego przez MON, który dostarczy je do oficerów prasowych/kapelanów w różnych częściach świata. Listy przygotowane w języku angielskim do żołnierzy armii sojuszniczych również zostaną zebrane i sprawdzone przez Organizatora. Zostaną dostarczone do wyznaczonej komórki MON i następnie przekazane oficerom prasowym/oficerom kulturalno-oświatowym/kapelanom jednostek, w których stacjonują żołnierze NATO na terenie Polski.  Listy będą anonimowe dla odbiorcy. Jeżeli jednak uzna on, że chce odpisać będzie mógł to zrobić tą samą droga jaką został dostarczony list. Konsekwencją nawiązania korespondencji może być wizyta w szkole żołnierzy lub wizyta uczniów w jednostce wojskowej.

Do udziału w akcji zaproszenie zostali wszyscy uczniowie z rejonu Pomorza. Na ręce dyrekcji szkoły przekazane zostały otrzymane od gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni pamiątkowe pocztówki, które uczniowie mogą wykorzystać w ramach akcji.

Organizatorzy: Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Legia Akademicka Strzelców Morskich Przy Akademii Marynarki Wojennej, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, „Polska Zbrojna”, ORP Błyskawica, Klub Marynarki Wojennej „Riwiera”.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku objął patronat nad wydarzeniem.


Czas trwania projektu: 26 kwietnia – 31 maja 2017
Kontakt organizacyjny możliwy jest za pośrednictwem strony internetowej organizatora.

do góry