Nawigacja

Aktualności

Zapraszamy do udziału w konkursie „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa”

21 listopada 2016 r. w w Centrum Konferencyjnym w Hotelu Polskim pod Białym Orłem w Krakowie odbyła się konferencja inaugurująca ogólnopolski projekt edukacyjny „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa”.

 • Konferencja inauguracyjna projektu edukacyjnego „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa” – Kraków, 21 listopada 2016
  Konferencja inauguracyjna projektu edukacyjnego „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa” – Kraków, 21 listopada 2016
 • Konferencja inauguracyjna projektu edukacyjnego „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa” – Kraków, 21 listopada 2016
  Konferencja inauguracyjna projektu edukacyjnego „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa” – Kraków, 21 listopada 2016
 • Konferencja inauguracyjna projektu edukacyjnego „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa” – Kraków, 21 listopada 2016
  Konferencja inauguracyjna projektu edukacyjnego „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa” – Kraków, 21 listopada 2016
 • Konferencja inauguracyjna projektu edukacyjnego „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa” – Kraków, 21 listopada 2016
  Konferencja inauguracyjna projektu edukacyjnego „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa” – Kraków, 21 listopada 2016
 • Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał
  Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał
 • Zgłoszenia do udziału w konferencji inauguracyjnej projektu edukacyjnego „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa” – Kraków, 21 listopada 2016
  Zgłoszenia do udziału w konferencji inauguracyjnej projektu edukacyjnego „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa” – Kraków, 21 listopada 2016

Celem wspólnej inicjatywy, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, jest kultywowanie tradycji ziemiańskiej i rozpowszechnianie ponadczasowych wartości ziemiańskiego etosu, które zawierają się w tych trzech fundamentalnych dla polskiej historii słowach. Projekt został objęty honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, Barbary Nowak.

Dlatego z udziałem dyrektora Oddziału IPN w Krakowie, dr. hab. Filipa Musiała i prezesa Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego Oddział w Krakowie, Rafała Slaskiego zainaugurowano kolejną, trzecią już edycję projektu edukacyjnego dotyczącego dziejów polskiego ziemiaństwa, elity polskiego społeczeństwa. W trakcie konferencji ks. dr. hab. Szymon Fedorowicz dokładnie przedstawił korzenie etosu ziemiańskiego. Zwrócił uwagę na jego chrześcijański charakter oraz ofiarę ziemiaństwa na rzecz wolnej Polski. Dr Wojciech Frazik nawiązując do tegoż wykładu, zaprezentował historię Heleny Żurowskiej, właścicielki majątku w Boniowicach koło Dobromila, położonego w przedwojennym województwie lwowskim, która działała w okresie okupacji jako emisariuszka TOW i ZWZ-AK, a następnie po zakończeniu wojny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rządu Polskiego na Uchodźctwie. Aresztowana przez UBP po długim i wyczerpującym śledztwie została skazana na karę śmierci, którą wykonano 21 września 1949 r. w Warszawie.

Uczestnicy inauguracji, którzy zebrali się w gronie ponad stuosobowym, w tym młodzież wraz z opiekunami, uczestniczyli w spotkaniu ze świadkiem historii, Panią Amelią Dunin, która jest członkiem PTZ od jego założenia w 1990 r. Amelia Dunin urodziła się w 1928 r. w rodzinie ziemiańskiej zamieszkałej w ówczesnym powiecie miechowskim. Majątek Kalina Wielka, posiadłość Dąmbskich była średniej wielkości gospodarstwem (280 ha) położonym niedaleko Miechowa. Jej rodzice, Antonina z Żychlińskich i Adolf Dąmbscy wychowywali córki Amelię i młodszą jej siostrę Aleksandrę, w duchu odpowiedzialności za rodzinę oraz Ojczyznę. Amelia Dunin ukończyła jeszcze przed komunistyczną tzw. „reformą rolną” (na podstawie Dekretu PKWN z 6 września 1944 r.), w ramach „tajnego nauczania”, szkołę średnią u Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie, a po wojnie studiowała na Akademii Ekonomicznej m. in. Historię Gospodarczą. Od początku lat 50-tych XX wieku Amelia Dunin jest wieloletnim członkiem, działaczem PTTK i czynnym do dnia dzisiejszego, przewodnikiem turystycznym. W wywiadzie, którego udzieliła w trakcie konferencji podkreśliła znaczenie wychowania młodzieży na fundamentach wartości chrześcijańskich oraz patriotycznych. Kluczowym dla niej przez całe życie były odpowiedzialność oraz poświęcenie na rzecz bliźniego i Ojczyzny. Temu pozostaje wierna do dnia dzisiejszego.

O wierności wobec Ojczyzny opowiadał również film reżyserii Pawła Woldana pt. „Portret Damy. Karolina Lanckorońska”. Film ten okazał się uzupełnieniem wykładów i rozmowy z Amelią Dunin, ponieważ prezentował pomnikową postać naukowca, żołnierza, społecznika, a przede wszystkim arystokratki prof. Karoliny Lanckorońskiej. Postać Karoliny Lanckorońskiej jest również doskonałym przykładem niezłomności człowieka wobec totalitaryzmów i służby na rzecz kultury oraz narodu polskiego.

W nawiązaniu do opisywanej konferencji pragniemy Państwa Nauczycieli i Uczniów poinformować, że przyjmujemy pod adresem email dr. Marcina Chorązkiego (marcin.chorazki@ipn.gov.pl) zgłoszenia szkół z terenu całego kraju do tegorocznej edycji konkursu „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa”.

Prosimy je kierować na powyższy adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. Zgłoszenia te staną się podstawą udziału poszczególnych szkół w konkursie i powołania komisji konkursowych na etapie szkolnym. Szczegóły przebiegu konkursu, wymagane dokumenty do poszczególnych etapów konkursu oraz harmonogram znajdują się w załączonym regulaminie. Wszelkie pytania prosimy kierować mailowo lub telefonicznie do organizatora, dr. Marcina Chorązkiego na podany wyżej mail oraz pod numer telefonu: 666 010 647.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

do góry