Nawigacja

Aktualności

18 listopada 2016 r. w Sali BHP w Gdańsku odbył się I Pomorski Kongres Pamięci Narodowej. Wzięło w nim udział blisko trzystu uczestników reprezentujących osiemdziesiąt organizacji i stowarzyszeń.

 • Przemówienie prezesa IPN dr. Jarosława Szarka
 • Pośrodku dr Karol Nawrocki (naczelnik OBEP IPN Gdańsk), inicjator i organizator Kongresu
 • Rejestracja uczestników Kongresu
 • Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku (P), następnie prezes IPN dr Jarosław Szarek, radna Rady Miasta Gdańska Anna Kołakowska
 • Uczestnikom Kongresu wręczyliśmy pakiety z materiałami IPN
 • Punkt sprzedaży publikacji IPN
 • Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosław Golon (L), następnie wojewoda pomorski Dariusz Drelich, abp metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź, zastępca prezesa IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk, wiceminister infrastruktury Kazimierz Smoliński
 • Goście Kongresu: Joanna Duda-Gwiazda i Andrzej Gwiazda
 • Goście Kongresu zgromadzeni w historycznej Sali BHP w Gdańsku
 • Przemówienie prezesa IPN dr. Jarosława Szarka
 • Panel dyskusyjny „Pamięć, patriotyzm, przyszłość”.
 • Strefa „wolnego mikrofonu”
 • Zamknięcie Kongresu przez wiceprezesa IPN, prof. Krzysztofa Szwagrzyka

Na Kongresie pojawiło się grono znakomitych gości. Wśród nich można wymienić: prezesa IPN dr. Jarosława Szarka, wiceprezesa IPN prof. Krzysztofa Szwagrzyka, dyrektora Oddziału IPN w Gdańsku prof. Mirosława Golona, arcybiskupa metropolitę gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia, wiceministra infrastruktury Kazimierza Smolińskiego, wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina.

Inicjatorem i organizatorem wydarzenia był dr Karol Nawrocki, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Gdańsku. Kongresowi przyświecało hasło Anny Walentynowicz „Musimy się na nowo policzyć!”. Jego celem było nawiązanie wspólnych kontaktów i ustalenie form współpracy środowisk, którym bliskie jest hasło umiłowania Ojczyzny.

Kongres rozpoczęło przemówienie prezesa IPN dr. Jarosława Szarka, który podkreślił:

Były lata niepamięci, polityki wstydu, ale ten czas dobiegł końca. To dzięki państwa aktywności zmieniła się świadomość społeczna, a Instytut Pamięci Narodowej będzie wspierał taką działalność.

Następnie głos zabrał abp Sławoj Leszek Głódź. Metropolita gdański wręczył „Pierścień Inki”, przyznawany za postawę patriotyczną i krzewienie pamięci o żołnierzach wyklętych Piotrowi Szubarczykowi (pracownikowi Oddziałowego Biura Edukacji Narodowe IPN w Gdańsku) i Taduszowi Antoniakowi, przedstawicielowi Polonii amerykańskiej.

Głos zabrał również przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, który zaznaczył:

Przez ostatnie 27 lat zachłysnęliśmy się bowiem wolnością, ale zapomnieliśmy o prawdzie historycznej.

Kolejnym punktem programu był panel dyskusyjny Pamięć, patriotyzm, przyszłość. Wzięli w nim udział: prezes IPN dr Jarosław Szarek, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin, redaktor magazynu „Nowy Obywatel” Krzysztof Wołodźko, przedstawiciel Polonii amerykańskiej Tadeusz Antoniak. Panel poprowadził dyrektor Programu III Polskiego Radia Adam Hlebowicz. Dyskusji towarzyszyło szereg pytań od publiczności.

Następnie uczestnicy Kongresu mogli zapoznać się filmem Dla niepodległej… Znalazły się w nim prezentacje kilku organizacji obecnych na Kongresie.

Po przerwie głos zabrali goście. W strefie „wolnego mikrofonu” ponad dwudziestu mówców zaprezentowało swoje stowarzyszenia, cele statutowe i codzienną pracę związaną z realizacją zadań o charakterze patriotycznym. Wśród nich byli m. in. Anna Kołakowska z Okręgu Pomorskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Emilia Maćkowiak z Rodziny Katyńskiej czy Andrzej Kołodziej z Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna.

Kongres zamknął wiceprezes IPN prof. Krzysztof Szwagrzyk. Gości pożegnał koncert w wykonaniu Andrzeja Kołakowskiego.

Wszystkich naszych gości i sympatyków zapraszamy na stronę internetową kongrespamiecinarodowej.pl. Będziemy na niej informować o kolejnych wydarzeniach związanych z Kongresem.

do góry