Nawigacja

Aktualności

7 grudnia br. odbyło się kolejne spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Naszym gościem był dr hab. Grzegorz Berendt, który przedstawił wykład pt. „Żydzi w pierwszych latach Polski »ludowej« 1944–1947”.

Relacje polsko-żydowskie w pierwszych latach po zakończeniu niemiecko-nazistowskiej okupacji są od wielu lat przedmiotem licznych publikacji w Polsce i zagranicą. Mają one różną wymowę i wartość merytoryczną oraz konsekwencje. Przedmiotem wykładu była prezentacja stanu badań na ten temat ze szczególnym uwzględnieniem problemu zabójstw, których ofiarami padali Żydzi w latach 1944–1946. Prelegent od trzech dekad zajmuje się badaniami nad dziejami Żydów w Polsce w XX wieku.

Dr hab. Grzegorz Berendt – historyk, pracownik IPN w Gdańsku i Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Badacz dziejów Pomorza Gdańskiego w XX wieku, w szczególności losów Żydów. Zajmuje się także wybranymi aspektami aktywności ludności żydowskiej w innych regionach Polski po 1945 roku. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym monografii Żydzi na terenie Wolnego Miasta Gdańska w latach 1920–1945. W 2007 roku obronił pracę habilitacyjną pt. Życie żydowskie w Polsce w latach 1950–1956. Z dziejów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce.

Spotkanie poprowadził dr Marek Szymniak, pracownik Delegatury IPN w Bydgoszczy. Tradycyjnie odbyło się ono w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Bydgoszczy.

 

do góry