Nawigacja

Aktualności

Roman Wyżlic nie żyje

Event Name Roman Wyżlic nie żyje
Start Date 4th Feb 2016 3:33pm
End Date 4th Feb 2016 3:33pm
Duration N/A
Description

3 lutego 2016 w Lubichowie zmarł Roman Wyżlic, zasłużony działacz NSZZ „Solidarność”. Msza św. żałobna odbędzie się 8 lutego o godz. 13.00 w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Lubichowie. Po mszy nastąpi uroczystość pogrzebowa na przykościelnym cmentarzu.

***

Roman Wyżlic urodził się 20 lipca 1936 roku w Lubichowie k. Starogardu Gdańskiego. Ukończył Wydział Łączności Politechniki Gdańskiej w 1965 r. Od 1968 do 1986 pracował w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku, m.in. jako specjalista elektronik.

W sierpniu 1980 uczestnik strajku w zakładzie, od września 1980 członek Komitetu Założycielskiego, od lutego 1981 członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”; w 1981 przewodniczący Rady Pracowniczej, w lipcu 1981 delegat na I WZD Regionu Gdańskiego.

Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku protestacyjnego w zakładzie. W latach 1982–1986 członek Tajnej Komisji Zakładowej, współzałożyciel i redaktor podziemnej kontynuacji biuletynu „Wiadomości Stoczniowe”, w październiku 1982 współorganizator strajku przeciwko delegalizacji „S” i demonstracji na nabrzeżu stoczniowym, tzw. piętnastominutówek. W lutym 1982 współzałożyciel Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w stoczni, dzięki której wspomagano finansowo rodziny osób represjonowanych oraz opłacano grzywny orzekane przez Kolegia ds. Wykroczeń. 13 czerwca 1983 został zatrzymany i aresztowany. 26 lipca 1983 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku uchyliła areszt na podstawie dekretu o amnestii.

1984–1988 współorganizator działalności społeczno-pomocowej w ramach Bractwa Oblatów św. Brygidy, także sierpniowych pikiet pod sklepami monopolowymi pod hasłem „Polaku nie pij wódki w Sierpniu” i Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę. Pełnił także wartę przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki.

W latach 1983–1989 był inwigilowany przez gdańską Służbę Bezpieczeństwa.

Pliki do pobrania

do góry