Nawigacja

Aktualności

Rajd niezłomnych im bł. ks. Franciszka Rogaczewskiego – Gdańsk – Sztutowo – Gdańsk-Zaspa, 5 września 2015

  • Organizatorzy rajdu w koszulkach z wizerunkiem bł. ks. Franciszka Rogaczewskiego: dr Karol Nawrocki (IPN), ks. Robert Jahns (Parafia pw. Chrystusa Króla)
  • Pod gmachem b. Victoriaschule złożono kwiaty
  • Wywiad dla mediów pod gmachem b. Victoriaschule
  • 5 września br. odbył się „Rajd niezłomnych im. bł. ks. Franciszka Rogaczewskiego„
  • Uczestnicy wydarzenia pokonali liczącą ok. 80 km trasę wiodącą śladami męczeńskiej śmierci kapłana (Gdańsk – Sztutowo – Gdańsk-Zaspa)
  • W przejeździe wzięło udział ponad 30 osób

5 września br. odbył się „Rajd niezłomnych im. bł. ks. Franciszka Rogaczewskiego”. Trasa przejazdu liczącego łącznie ok. 80 km wiodła śladami męczeńskiej śmierci kapłana i rozpoczęła się u bram Kościoła pw. Chrystusa Króla w Gdańsku. Tutaj począwszy od godz. 9.00 zbierali się uczestnicy rajdu. Krótko po godz. 10.15 dr Karol Nawrocki (współorganizator wydarzenia, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku) wygłosił okolicznościowe przemówienie poświęcone pierwszemu etapowi historii Franciszka Rogaczewskiego.

Kolejnym punktem na mapie przejazdu był gmach Victoriaschule, gdzie zebrani złożyli kwiaty. Po krótkiej uroczystości dalsza część przejazdu przebiegała z krótkimi przerwami (m.in. przez Wyspę Sobieszewską) bezpośrednio na teren Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Na terenie obozu Stutthof odbyła się uroczysta Eucharystia, którą odprawił ks. Robert Jahns (współorganizator przejazdu z ramienia Parafii pw. Chrystusa Króla), następnie pod Pomnikiem Walki i Męczeństwa zostały złożone kwiaty. W położonym niedaleko Sztutowie rowerzyści spożyli posiłek. Po krótkim odpoczynku wyruszyli w drogę powrotną.

Meta rajdu znajdowała się na terenie Cmentarza na Zaspie. Tutaj przy nagrobku bł. ks. Franciszka Rogaczewskiego uczestnicy przejazdu złożyli kwiaty. Uczestnicy wydarzenia otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz wykonali wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Przejazd zabezpieczany był na całym odcinku przez Policję i służby medyczne. Wzięło w nim udział ponad 30 osób. Poza „wolnymi strzelcami” pojawili się członkowie Stowarzyszenia Traugutt.org oraz Bractwa św. Pawła.

***

Idea Rajdu niezłomnych im. bł. ks. Franciszka Rogaczewskiego


W 75. rocznicę śmierci ks. Franciszka Rogaczewskiego pragniemy przypomnieć postać niezłomnego kapłana zamordowanego za krzewienie polskości w Wolnym Mieście Gdańsku. Droga przejazdu rowerowego przebiega trasą męczeńskiej drogi kapłana – jego aresztowania na terenie parafii, więzienia w Victoriaschule, śmierci w obozie Stutthof i wreszcie miejsca jego pochówku na Cmentarzu na Zaspie.

Franciszek Rogaczewski (1892–1940) – urodził się w Lipinkach, wychował w Lubichowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1918 r. po ukończeniu seminarium duchownego w Pelplinie. Od 1920 r. służył w parafiach na terenie Wolnego Miasta Gdańska.

Aktywnie udzielał się w organizacjach związanych z polskością i krzewieniem wiary chrześcijańskiej. W 1924 r. był współzałożycielem Ligi Katolickiej, wiceprezesem Macierzy Szkolnej, kapelanem kolejarzy i pracowników Poczty Polskiej w WMG.

W 1931 r. mianowany rektorem z tytułem proboszcza kościoła pw. Chrystusa Króla, wybudowanego i konsekrowanego w 1932 r. Kościół wkrótce stał się ośrodkiem życia religijnego i społecznego Polonii gdańskiej.

Ks. Franciszek Rogaczewski został aresztowany w dniu 1 września 1939 r., przejściowo osadzony w więzieniu dla gdańskich Polaków w Victoriaschule, a następnie wysłany do niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof, gdzie był bity i maltretowany. Został rozstrzelany w dniu 11 stycznia 1940 r. 

Beatyfikowany w 1999 r.

do góry