Nawigacja

Aktualności

Obchody 71. rocznicy Powstania Warszawskiego – Bydgoszcz – Dąbrówno – Gdańsk – Sopot, 31 lipca – 1 sierpnia 2015

  • Tablica na kapliczce w Dąbrównie
  • Pomnik Powstania Warszawskiego w Bydgoszczy

1 sierpnia br. obchodziliśmy 71. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Na terenie Oddziału IPN w Gdańsku – Delegatury w Bydgoszczy odbyły się uroczystości upamiętniające wydarzenie z udziałem przedstawicieli IPN.

BYDGOSZCZ

Uroczystości w Bydgoszczy rozpoczęły się mszą św. odprawioną w intencji Ojczyzny w Kościele Garnizonowym pw. NMP Królowej Pokoju. Dalsza część obchodów odbyła się pod pomnikiem Powstania Warszawskiego, gdzie uczestnicy uroczystości w godzinie „W” oddali hołd powstańcom oraz złożyli kwiaty. Wśród nich była naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy Edyta Cisewska.  

1 sierpnia pracownicy Delegatury przeprowadzili wywiady z mieszkańcami miasta na temat Powstania Warszawskiego. W Internecie (IPNtv) zaprezentowany został okolicznościowy film przygotowany przez Kamilę Churską-Wołoszczak, Tomasza Niklasa i Krzysztofa Osińskiego (pracowników pionu naukowego IPN w Bydgoszczy).

DĄBRÓWNO

Uroczystości w Dąbrównie rozpoczęły się o godzinie 17.00 pod odnowioną kapliczką powstańczą na Placu Zamkowym. Okolicznościowe przemówienie do mieszkańców i gości wygłosił Wojciech Brojer, dyrektor Galerii Fundamenty oraz Waldemar Mierzwa, lokalny historyk, właściciel Oficyny Wydawniczej „Retman” (organizatorzy uroczystości). Przemówienie poświęcone było m.in. historii kapliczki, pierwszego pomnika upamiętniającego Powstanie Warszawskie powstałego po II wojnie światowej. Wśród uczestników wydarzenia byli kombatanci – powstańcy. Następnie odbyło się złożenie kwiatów u stóp kapliczki. W pobliskim Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym odbyła się wieczornica. Prelekcję o Powstaniu Warszawskim wygłosił Artur Chomicz (pracownik pionu naukowego IPN w Gdańsku), dalej nastąpił koncert pieśni powstańczych przygotowanych przez zespół harcerski. Na koniec zaprezentowano film pt. „Zejść na ziemię” w reż. Michała Nekandy-Trepki.

***

Pomysłodawcą i fundatorem kapliczki był Mikołaj Wasik, żołnierz Powstania Warszawskiego ps. „Wąsaty”. Poświęcił ją swojej córce Zosi, poległej 17 sierpnia 1944 roku, łączniczki zgrupowania „Chrobry II”, działającego w Śródmieściu od strony Woli i Ochoty. Po wojnie Mikołaj Wasik przeniósł się do Dąbrówna, gdzie został pierwszym wójtem miasteczka. Kapliczka powstała w połowie 1946 r. i mimo szykan wobec jej wykonawców ze strony aparatu bezpieczeństwa, przetrwała. Po blisko siedemdziesięciu latach pomnik wymagał remontu, który dokonał się dzięki pospolitemu ruszeniu mieszkańców i anonimowych darczyńców. Kapliczka ma kształt filaru. W jej centralnej części jest figura Maryi w znaku Niepokalanego Poczęcia oraz niewielka tabliczka poświęcona Powstaniu „Sierpniowemu”.

 

GDAŃSK

Uroczystości obchodów 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczęły się o godzinie 16.45 w Gdańsku na Targu Rakowym przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego. Na miejscu zebrały się poczty sztandarowe, władze samorządowe, zaproszeni goście, mieszkańcy miasta oraz wojsko. Po godzinie „W” odegrany został hymn Państwowy. Oddział IPN w Gdańsku reprezentował Krzysztof Drażba, kierownik Referatu Edukacji Historycznej.

SOPOT

Uroczystości upamiętniające Powstanie Warszawskie w Sopocie rozpoczęły się 31 lipca. Przed południem, w Domu Pomocy Społecznej odbyła się uroczystość z udziałem 92-letniego Lecha Czajki, żołnierza Zgrupowania Pułku Baszta. Obecni byli przedstawiciele Miasta Sopotu. Oddział IPN w Gdańsku reprezentował pracownik pionu naukowego dr hab. Grzegorz Berendt, który wygłosił prelekcję poświęconą Powstaniu Warszawskiemu na tle pozostałych polskich zrywów powstańczych. W dalszej części uroczystości wiązankę pieśni patriotycznych zaprezentował Chór Kameralny „Ad Hoc” z Sopotu, którego wykonawcą (akompaniament na gitarze) był naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN prokurator Andrzej Golec.

1 sierpnia w godzinie „W” odbyła się z udziałem kombatantów i środowisk patriotycznych uroczystość pod pomnikiem Armii Krajowej w Sopocie. Okolicznościowe przemówienie poświęcone Powstaniu Warszawskiego wygłosił Piotr Szubarczyk, pracownik pionu naukowego IPN w Gdańsku. Odśpiewano powstańcze pieści. Następnie zebrani udali się do położonego w pobliżu pamiątkowego kamienia poświęconego Danucie Siedzikównie „Ince”, gdzie Piotr Szubarczyk przypomniał postać i sylwetkę bohaterskiej sanitariuszki.


Do udziału w uroczystościach zaprosili: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku – Delegatura w Bydgoszczy, Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Okręg Pomorski Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego, Dom Pomocy Społecznej w Sopocie, Wydawnictwo „Retman”, Galeria Fundamenty w Dąbrównie, Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dąbrównie, Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Dąbrówno „Nasze Miejsce na Ziemi”, Parafia Wojskowa p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju w Bydgoszczy, Urząd Miasta w Bydgoszczy.

do góry