Nawigacja

Aktualności

Podsumowanie pierwszego tygodnia pracy zespołu prof. Krzysztofa Szwagrzyka na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku – 27 lipca 2015

  • Minął tydzień pracy zespołu prof. Krzysztofa Szwagrzyka na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku
  • Odnaleziono 27 pochówków
  • Cztery z odnalezionych szczątków należały do ofiar Więzienia przy ul. Kurkowej

Na Cmentarzu Garnizonowym minął pierwszy tydzień pracy zespołu prof. Krzysztofa Szwagrzyka. Rezultatem odnalezionych prac było odkrycie 27 szczątków ludzkich pochowanych począwszy od 1946 r.

Na pierwsze pochówki zespół natknął się już pierwszego dnia pracy. W krótkim czasie odsłonięto cztery pochówki (leżące w tzw. półtrumnach) należące do ofiar Więzienia w Gdańsku. Kolejne znaleziono pojedynczo bądź w mogiłach zbiorowych bezpośrednio w ziemi; leżały one na terenie tzw. kwatery sanitarnej. Prawdopodobnie należały do ofiar wojny, jedna z hipotez zakłada również, że mogły być to osoby zmarłe w obozach przejściowych (m.in. dla żołnierzy wracających z Zachodu) działających po wojnie na terenie Gdańska.

Na terenie kwatery numer 14 znajdowały się także pochówki urnowe oraz artefakty (m.in. tablice nagrobne) będące pozostałością dawnego cmentarza niemieckiego działającego do 1945 r.

Część szczątków została już ekshumowana i poddana pierwszym badaniom w laboratorium polowym. Zabezpieczono odnalezione przy nich nieliczne przedmioty (m.in. parę butów, guziki, ślady po ubraniach).

W dniu dzisiejszym (tj. 27 lipca) zespół kontynuował badania w jednym z wykopów oraz otworzył dwa kolejne. W jednym z nich natknięto się na dalsze pochówki.

Badania utrudniają trudne warunki terenowe, w tym gruz zalegający płytko pod powierzchnią ziemi. Pochodzi on z prac niwelacyjnych na cmentarzu, prowadzonych od lat powojennych. Poszukiwania prowadzone są przy użyciu cięższego sprzętu. Pomaga w nich liczący ok. 30 osób zespół wolontariuszy z całej Polski.

Prace realizowane są w ramach śledztwa Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku przez Samodzielny Wydział Poszukiwań IPN we współpracy ze specjalistami z Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu oraz firmy archeologicznej Tempus.

Prace potrwają do końca lipca. Ich głównym celem jest odnalezienie ofiar komunizmu, straconych bądź zmarłych na terenie Więzienia przy ul. Kurkowej od 1946 r.

do góry