Nawigacja

Aktualności

Piąty dzień pracy zespołu prof. Krzysztofa Szwagrzyka na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku – 24 lipca 2015

  • Na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku trwa piąty dzień pracy zespołu prof. Krzysztofa Szwagrzyka, wykonującego działania w ramach śledztwa prowadzonego przez prokuratora z OKŚZpNP w Gdańsku
  • Odkryto łącznie dziewiętnaście pochówków
  • Cztery z nich to ofiary Więzienia przy ul. Kurkowej w Gdańsku

W ramach prowadzonego przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku śledztwa zespół nadal poszukuje szczątków osób straconych z powodów politycznych w więzieniu przy ul. Kurkowej. W tym celu wykonane zostały kolejne wykopy sondażowe, a niektóre z istniejących pogłębiono. Rezultatem pracy było odkrycie kolejnych pochówków z tzw. kwatery sanitarnej, w której grzebano ofiary od 1946 r. Szczątki leżały bezpośrednio w pobliżu rzędu pochówków więziennych. Łącznie od początku badań odkryto dziewiętnaście pochówków.

Znalezione dotychczas cztery pochówki więzienne są nadal zabezpieczane i oczyszczane w laboratorium polowym. Ustalane są ich podstawowe cechy indywidualne (płeć, wiek), stwierdzane są ewentualne obrażenia. Pracują nad tym eksperci z Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu. Dotychczas potwierdzono, że wszystkie odnalezione szczątki należały do osób dorosłych. Zdaniem prof. Szwagrzyka łącznie na Cmentarzu Garnizonowym może znajdować się około osiemdziesięciu pochówków ofiar więzienia przy ul. Kurkowej – zarówno straconych, jak i zmarłych.

W jednym z wykopów natknięto się również na dwa pochówki urnowe, będące pozostałością dawnego cmentarza niemieckiego, działającego do 1945 r. Jeden z nich pochodzi z okresu wojny. Podobne odkrycia odnotowano również w czasie I etapu prac prowadzonych w 2014 r. (w trakcie których wydobyto m.in. kamienną płytę nagrobkową).

Wobec nasilenia się prac ziemnych ekipę wspomaga liczne grono wolontariuszy. Prace będą kontynuowane.

***

Na Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku od połowy 1946 r. do końca 1950 r. chowano ciała zmarłych i straconych w gdańskim więzieniu przy ul. Kurkowej. Jak wynika z dotychczasowych badań archiwalnych, najprawdopodobniej złożono tam ciała Heinza Baumanna, Adama Dedio, Jana Drelicha, Henryka Ernesta, Norberta Imbery'ego, Stanisława Kulika, Tadeusza Mańkowskiego, Stefana Pączkowskiego, Janiny Kaczmarczyk, Feliksa Selmanowicza i Danuty Siedzikówny. Pierwszy etap prac zakończył się we wrześniu 2014 r. Jego efektem było odnalezienie (potwierdzone późniejszą identyfikacją) m.in. szczątków Danuty Siedzikówny.

do góry