Nawigacja

Aktualności

Działania Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku – Delegatury w Bydgoszczy w związku z 33. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego – 12–23 grudnia 2014.

W związku z przypadającą 33. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku – Delegatura w Bydgoszczy przygotował szereg wydarzeń edukacyjnych.

W dniach 12–13 grudnia br. w Bydgoszczy harcerze z 10 Bydgoskiej Drużyny Wędrowników „Widmo” i 10 Bydgoskiej Drużyny Harcerskiej „Zjawa” kolportowali na ulicach miasta materiały informacyjne w tym naklejki zachęcające do udziały w akcji „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”.

Ponadto od 13 do 23 grudnia br. w środkach komunikacji miejskiej w Bydgoszczy prezentowane są informacyjne spoty historyczne o stanie wojennym, przygotowane przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej IPN w Krakowie.

12 grudnia 2014 r. dr Krzysztof Osiński i dr Przemysław Wójtowicz (OBEP IPN w Bydgoszczy) uczestniczyli w obchodach zatytułowanych „Rok Wolności – Rok Ludzi Wolności”, zorganizowanych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 Liceum i Gimnazjum Chełmińskie w Chełmnie. Dr Krzysztof Osiński poprowadził panel dyskusyjny „Represje wobec działaczy opozycji antykomunistycznej”, natomiast dr Przemysław Wójtowicz poprowadził panel dyskusyjny „Stosunki polsko-ukraińskie w XX wieku”. W obydwu panelach brali udział uczniowie i nauczyciele szkół powiatu chełmińskiego.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku – Delegatura w Bydgoszczy jest jednym z organizatorów wydarzeń.

Dodatkowe informacje i zdjęcia o działaniach Delegatury IPN w Bydgoszczy dostępne są na stronie Facebook.

do góry