Nawigacja

Aktualności

Panel dyskusyjny poświęcony represjom w stanie wojennym oraz stosunkom polsko-ukraińskim w XX wieku – Chełmno, 12 grudnia 2014

Pracownicy IPN dr. Krzysztof Osiński i dr. Przemysław Wójtowicza wezmą udział w panelu dyskusyjnym, poświęconym różnym formom represji w stanie wojennym oraz stosunkom polsko-ukraińskim w XX wieku. Spotkanie odbędzie się 12 grudnia 2014 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie". Oprócz młodzieży szkolnej w panelu wezmą również udział przedstawiciele władz państwowych (wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński), władz samorządowych (szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego), oraz dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych. Gośćmi specjalnymi spotkania będą uczniowie z Ukrainy (ze Specjalistycznej Szkoły Muzycznej we Lwowie). W trakcie spotkania będzie miał miejsce kolportaż materiałów informacyjnych i naklejek „Zapal Światło Wolności".

do góry