Nawigacja

Aktualności

30. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki (Klub Historyczny im. gen. „Grota” w Trójmieście) – Gdańsk, 18 października 2014

  • Wieniec przy pomniku patrona „Solidarności" ks. Jerzego Popiełuszki składa dr Karol Nawrocki (OBEP IPN w Gdańsku)
  • Otwarcie spotkania Klubu gen. „Grota" w Trójmieście w 30. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki przez dr. Karola Nawrockiego, naczelnika OBEP IPN w Gdańsku
  • Dr Karol Nawrocki i Krzysztof Dośla, przew. Zarz. Gdańskiego NSZZ „Solidarność" w Gdańsku, otwierają wystawę Jerzego Szóstki „Nasz Duszpasterz i my"

18 października br. w kościele św. Brygidy w Gdańsku odbyły się uroczystości związane z 30. rocznicą śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki, jednego z czołowych kapelanów podziemnej „Solidarności". Ksiądz Jerzy już za życia stał się postacią legendarną, a po męczeńskiej śmierci wokół jego duchowej spuścizny jednoczyły się tysiące ludzi zatroskanych o losy Ojczyzny.

Uroczystości (zorganizowane w ramach Klubu im. gen. Grota w Trójmieście) otworzył dr Karol Nawrocki, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku. Następnie otwarta została wystawa Jerzego Szóstki „Nasz duszpasterz i my", na kilkudziesięciu planszach ukazująca życiorys i najważniejsze dokonania ks. Jerzego. Otwarcia dokonali dr. Karol Nawrocki i Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Gdańskiego NSZZ „Solidarność" w Gdańsku. Goście uczestniczyli w krótkiej prezentacji wystawy.

Kolejny punkt uroczystości miał miejsce przy pomniku ks. Jerzego Popiełuszki (w jednej z kaplic kościoła św. Brygidy). W imieniu gdańskiego oddziału IPN kwiaty pod pomnikiem złożył dr Karol Nawrocki. Wieńce złożyli również przedstawiciele władz samorządowych i zakładów pracy. Modlitwę ku pamięci patrona „Solidarności" poprowadził ks. Krzysztof Ławrukajtis z parafii pw. św. Brygidy w Gdańsku.

W dalszej części uroczystości zostały wręczone nagrody w konkursie zorganizowanym przez NSZZ „Solidarność" dla młodzieży szkolnej. Nagrody wręczali Wojciech Książek – przewodniczący Sekcji Oświaty NSZZ Solidarność w Gdańsku, dr Karol Nawrocki – naczelnik OBEP IPN w Gdańsku, Anna Fotyga – europoseł PiS, Krzysztof Dośla – przewodniczący Zarządu Gdańskiego NSZZ „Solidarność" w Gdańsku.

Głównym punktem spotkania Klubu „Grota" w Trójmieście był wykład „Gdańskie ślady ks. Jerzego", wygłoszony przez ks. dr. Jarosława Wąsowicza. Prelegent przedstawił życiorys ks. Jerzego Popiełuszki, jego posługę kapłańską oraz okoliczności pobytu w latach osiemdziesiątych w Gdańsku (w tym w kościele św. Brygidy), a także kontakty z pozostałymi kapłanami związanymi z NSZZ „Solidarność", m.in. z ks. Henrykiem Jankowskim.

Spotkanie zakończyła uroczysta msza św. koncelebrowana m.in. przez ks. dr. Jarosława Wąsowicza oraz ks. Krzysztofa Ławrukajtisa z parafii pw. św. Brygidy w Gdańsku. Mszy towarzyszyły sztandary zakładów pracy NSZZ „Solidarność". Poprzedziło ją krótkie wystąpienie Waldemara Jaroszewicza (przewodniczącego Oddziału Pomorskiego „Civitas Christiana").

W spotkaniu brało udział kilkadziesiąt osób. Obecni byli parlamentarzyści, działacze samorządowi, przedstawiciele władz związków zawodowych i zakładów pracy.

Organizatorzy spotkania: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku, Region Gdański NSZZ „Solidarność", Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana"

Pliki do pobrania

do góry