Nawigacja

Aktualności

Cykl debat pt. „Wybory czerwcowe 1989 roku. Refleksje po 25 latach” – Słupsk, 27 maja; Bydgoszcz, Elbląg, 2 czerwca; Gdańsk, 3 czerwca 2014

  • Debata w Gdańsku

W dniach 27 maja oraz 2 i 3 czerwca  2014 r. odbyły się cztery debaty z cyklu Wybory czerwcowe 1989 roku. Refleksje po 25 latach. Gośćmi spotkań byli posłowie i senatorowie wybrani do parlamentu 4 czerwca '89. 

Pierwsza debata odbyła się w 27 maja w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Uczestniczyli w niej Anna Bogucka-Skowrońska oraz Edward Müller. Dyskusję moderował dr Igor Hałagida (kierownik pionu naukowego IPN w Gdańsku). W spotkaniu wzięli także udział dr hab. Roman Drozd – Rektor Akademii Pomorskiej (który otworzył debatę) oraz dr Karol Nawrocki – Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku.

Kolejna debata odbyła się 2 czerwca w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uczestniczyli w niej: Marszałek Jan Wyrowiński, Ignacy Guenther, dr Stefan Pastuszewski, Antoni Tokarczuk i Andrzej Wybrański. Jako ekspert wystąpił dr Krzysztof Osiński, badacz dziejów NSZZ „Solidarność" Regionu Bydgoskiego. Spotkanie poprowadziła dr Kamila-Churska – pracownik pionu naukowego IPN w Bydgoszczy.

Tego samego dnia odbyła się debata w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu. Uczestniczyli w niej Antoni Borowski oraz Edmund Krasowski; spotkanie poprowadził Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku dr Karol Nawrocki. Debatę otworzył Dyrektor gdańskiego oddziału IPN prof. UMK Mirosław Golon. Podczas debaty obecny był Prezydent Miasta Elbląga Jerzy Wilk.

Ostatnia debata odbyła się 3 czerwca w Ratuszu Starego Miasta w Gdańsku. Wzięli w niej udział: Bogdan Lis, Jacek Merkel oraz Czesław Nowak. Spotkanie poprowadził Arkadiusz Kazański – pracownik pionu naukowego IPN w Gdańsku, autor publikacji poświęconych historii NSZZ „Solidarność" Regionu Gdańskiego. Uczestniczyli w niej także Dyrektor gdańskiego ddziału IPN prof. UMK Mirosław Golon. Spotkanie ubarwiło wystąpienie Tolka Filipkowskiego – barda „Solidarności" – który wykonał kilka pieśni patriotycznych.

W spotkaniach uczestniczyło średnio od 30 do 40 osób; licznie reprezentowani byli przedstawiciele lokalnych mediów. Dziennikarze przeprowadzili wiele wywiadów zarówno z zaproszonymi gośćmi, jak i pracownikami IPN, pytając ich o refleksje i opinie o wyborach czerwcowych 1989. W trakcie spotkań (zwłaszcza w Gdańsku) żywo reagowała zgromadzona publiczność, komentując wypowiedzi prelegentów. Spotkaniom towarzyszyła konkluzja dotycząca wysokich kosztów transformacji społecznej, które zapoczątkowały wybory w czerwcu '89. 

Debatom towarzyszyły wystawy: w Słupsku – „Dni Solidarności" (przygotowana przez IPN oraz Ośrodek „Karta"); w Elblągu – „Anna Walentynowicz. Legenda «Solidarności» 1929-2010" (przygotowana przez IPN w Gdańsku). W trakcie spotkań prowadzona była również (z wyjątkiem Bydgoszczy) sprzedaż promocyjna publikacji IPN w Gdańsku. Na gości w kuluarach czekał mały poczęstunek.

Organizatorem debat był Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku wraz z Delegaturą w Bydgoszczy, w przypadku debaty w Elblągu – także Prezydent Miasta Elbląga Jerzy Wilk.

do góry