Nawigacja

Aktualności

Spotkanie promujące książkę Alicji Paczoskiej-Hauke „«Szary», «Ryś», «Mściciel»… Żołnierze podziemia niepodległościowego na Kujawach Wschodnich w latach 1945–1947” – Włocławek, 30 listopada 2013

30 listopada 2013 r. (w sobotę) w auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku (przy ul. Prymasa Stanisława Karnkowskiego 3) rozpocznie się o godz.15.00 promocja książki autorstwa dr Alicji Paczoskiej-Hauke pt. „«Szary», «Ryś», «Mściciel»… Żołnierze podziemia niepodległościowego na Kujawach Wschodnich w latach 1945-1947".  Jest to jedna z najnowszych publikacji wydanych przez gdański oddział Instytutu Pamięci Narodowej (34. tom w serii wydawniczej tego oddziału).

Publikacja uzupełnia ważną lukę w badaniach nad powojennym podziemiem zbrojnym. Pozornie zdawać by się mogło, że w północnej Polsce po 1945 r. podziemie niepodległościowe faktycznie nie istniało. Tymczasem również na Kujawach  funkcjonowały  grupy zbrojne, tworzone niemal spontanicznie przez byłych żołnierzy Armii Krajowej, dezerterów z ludowego WP oraz patriotyczną młodzież gimnazjalną, która dopiero wchodziła w dorosłe życie. Dla niej walka z okupantem sowieckim była wezwaniem, któremu chciała sprostać.

Dr Alicja Paczoska-Hauke (ur. 1966) – historyk, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pracownik pionu edukacyjno-naukowego w Delegaturze IPN w Bydgoszczy. Specjalizuje się w dziejach konspiracji antykomunistycznej na Pomorzu i Kujawach.

Podczas spotkania, na które zaproszono m.in. członków rodzin Żołnierzy Wyklętych, będzie można nabyć prezentowaną publikację w specjalnej, promocyjnej cenie.

Organizatorami spotkania są pion edukacyjno-naukowy w Delegaturze IPN Bydgoszczy oraz Kuria Diecezjalna we Włocławku.

do góry