Nawigacja

Aktualności

Konferencja metodyczno-warsztatowa „Być Polakiem na Pomorzu 1920–1945. Historie zwykłych ludzi” połączona z prezentacją teki edukacyjnej „Pamiętamy, pamiętam… Pomorze Gdańskie i obóz Stutthof 1939–1945. Materiały edukacyjne” – Chojnice, 26 listopada 2013

26 listopada br. (we wtorek) w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Chojnicach (ul. Świętopełka 3) o godz. 15.30 rozpocznie się konferencja metodyczno-warsztatowa zatytułowana „Być Polakiem na Pomorzu 1920–1945. Historie zwykłych ludzi".

Spotkanie, adresowane w pierwszej kolejności do nauczycieli przedmiotów humanistycznych z II, III i IV etapu edukacyjnego, połączone zostanie z prezentacją teki edukacyjnej pt. „Pamiętamy, pamiętam… Pomorze Gdańskie i obóz Stutthof 1939–1945. Materiały edukacyjne", zwanej też Pomorską Teką Edukacyjną. W trakcie konferencji zostanie m.in. zaprezentowana oferta edukacyjna gdańskiego oddziału IPN (szczegółowy program spotkania został przedstawiony poniżej).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc oraz przygotowanych materiałów edukacyjnych osoby chętne do wzięcia udziału w konferencji proszone są o nadsyłanie zgłoszeń do 22 listopada br. na adres e-mailowy:

odn@ckziuchojnice.pl (lub faksem na numer 52/ 397 49 16); Alina Górska
bądź
anna.krajnowska@cen.gda.pl (lub faksem na numer 58/ 341 07 63); Anna Krajnowska.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizatorami konferencji są: Muzeum Stutthof w Sztutowie, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Chojnicach.

Zapraszamy!

Teka Edukacyjna pt. „Pamiętamy, pamiętam… Pomorze Gdańskie i obóz Stutthof 1939–1945. Materiały edukacyjne" została przygotowana przez zespół pracowników Działu Oświatowego Muzeum Stutthof w Sztutowie i Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, a wydana przez Instytut Pamięci Narodowej. Jest to nowatorski w formie i innowacyjny w treści pakiet materiałów edukacyjnych – skierowany do szkół wszystkich szczebli. Pakiet wspomagać ma rozwój wiedzy i zainteresowanie historią najnowszą.

Zgromadzony w ramach projektu materiał, składający się z różnorodnych tekstów kultury, źródeł, opracowań i komentarzy oraz scenariuszy zajęć lekcyjnych, obejmuje zasięgiem tematycznym historię Pomorza i jego mieszkańców w latach 1920–1945. Materiały mogą być użyte na lekcjach z wielu przedmiotów, np. na języku polskim, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyce i na godzinach wychowawczych. Ich zaletą jest również to, że pakiet uwzględnia wymagania nowej, wprowadzanej od 2009 r., podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Materiał został wydany w formie użytecznego segregatora z wpinanymi kartami. Znajdują się w nim teksty historyczne, mapy, scenariusze lekcji, załączniki ilustracyjne. Graficznie pakiet jest daleki od standardowego wydawnictwa tego rodzaju: operuje kolorami, nie jest schematyczny, bardzo łatwo może być formowany i używany przez nauczyciela do własnych – nowych – tematów lekcji. Głównym zadaniem pakietu jest inspirowanie nauczycieli i uczniów do odkrywania ludzkiego wymiary historii najnowszej, poznanie jej z poziomu zwykłych ludzi oraz wpływanie na odkrywanie rodzinnego aspektu najnowszej historii. Może się to odbywać np. poprzez analizę fotografii z archiwów prywatnych lub też zwiedzanie miejsca pamięci przy pomocy indywidualnych kart postaci i życiorysów byłych więźniów. Jednym z największych wyzwań, jakiemu starali się sprostać autorzy materiału, jest skłonienie uczniów do własnej inicjatywy i zainteresowanie historią lokalną, często pomijaną w podręcznikach.

Projekt objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Program spotkania:

 • 15.30–16.00
  Obiad dla zgłoszonych uczestników konferencji
 • 16.00–16.10
  Powitanie (dyrektor Muzeum Stutthof i dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego)
 • 16.10–16.30  
  „Pomorska Teka Edukacyjna". Idea i realizacja – Marcin Owsiński (Muzeum Stutthof)
 • 16.30–17.00  
  Jak wykorzystać materiały z „Pomorskiej Teki Edukacyjnej" do skonstruowania własnych programów nauczania z historii i WOS w nauczaniu wątkowym w zreformowanej szkole? – Anna Krajnowska (CEN Gdańsk)
 • 17.00–17.20 
  Pprzekazanie uczestnikom egzemplarzy Pomorskiej Teki Edukacyjnej
 • 17.10–17.40 
  Być Polakiem na Pomorzu Gdańskim – los Maksymiliana Kneblewskiego z Chełmna nad Wisłą (warsztaty) – Anna Krajnowska (CEN Gdańsk)
 • 17.40–18.00 
  Prezentacja oferty edukacyjnej Instytutu Pamięci NarodowejIzabela Brzezińska (IPN Gdańsk)
  Prezentacja oferty edukacyjnej Muzeum Stutthof Marcin Owsiński (Muzeum Stutthof)
  Dyskusja i podsumowanie konferencji, rozdanie zaświadczeń
do góry