Nawigacja

Aktualności

Seminarium dla nauczycieli „Zbrodnia Katyńska” – Gdańsk, 3 kwietnia 2013

  • Nauczycieli wita koordynatorka seminarium Izabela Brzezińska (OBEP IPN Gdańsk)
  • Wykład dr. Witolda Wasilewskiego (BEP IPN)
  • Nauczyciele biorący udział w seminarium
3 kwietnia br. pion edukacyjno-naukowy gdańskiego oddziału IPN zorganizował dla nauczycieli seminarium zatytułowane „Zbrodnia Katyńska”. Spotkanie odbyło się w nowym gmachu Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk przy ul. Wałowej 24 w Gdańsku.

Uczestnicy seminarium zapoznali się z najważniejszymi faktami dotyczącymi Zbrodni Katyńskiej oraz kłamstwa katyńskiego, które w sposób syntetyczny przedstawił dr Witold Wasilewski z Biura Edukacji Publicznej z Centrali IPN w Warszawie. Prelegent opowiedział także na szereg szczegółowych pytań, które pojawiły się w trakcie dyskusji po jego wystąpieniu. Z równym zainteresowaniem nauczyciele wysłuchali także wystąpienia mecenasa Romana Nowosielskiego, który jest jednym z trzech pełnomocników rodzin ofiar katyńskich przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

W spotkaniu wzięło udział 18 nauczycieli z różnych szkół Trójmiasta oraz Redy.

Koordynatorką seminarium była Izabela Brzezińska z pionu edukacyjno-naukowego gdańskiego oddziału IPN. Uczestnicy spotkania otrzymali zaświadczenie o udziale w doskonaleniu zawodowym, a także materiały edukacyjne dla szkół, które reprezentowali.
do góry