Nawigacja

Aktualności

Inauguracja Klubu historyczno-turystycznego „Wędrówki po historii” dla młodzieży pod patronatem IPN -24 kwietnia 2003 r.

OBEP Gdańsk zainaugurował działalność Klubu Historyczno-Turystycznego „Wędrówki po historii” dla młodzieży licealnej i gimnazjalnej. Podstawową ideą klubu jest aktywne poznawanie najnowszej historii Polski i regionu pomorskiego poprzez wycieczki edukacyjne (jednodniowe, weekendowe) oraz współpracę z instytucjami historycznymi i turystycznymi. Pierwsza wycieczka „Trójmiejskie miejsca kaźni” wiodła do więzienia (Aresztu Śledczego) w Gdańsku przy ul. Kurkowej.

Przewodnikiem był kpt. Waldemar Kowalski - zastępca dyrektora Aresztu Śledczego, który opisał historię gdańskiego więziennictwa. Najbardziej pasjonujące było odkrywanie Aresztu jako miejsca represji stalinowskich. Młodzież mogła obejrzeć podziemną „ostatnia drogę” skazanych na karę śmierci i zapoznać się z dziejami nieistniejącej już „sali śmiechu”, czyli sali straceń wykorzystywanej przez hitlerowców i komunistów. Duże wrażenie wywarły odkryte w 2001 r. karcery.

Piotr Szubarczyk (OBEP Gdańsk) zapoznał młodzież z historią życia i śmierci 17-letniej Danuty Siedzikówny „Inki”, zamordowanej w tym więzieniu wyrokiem sądu komunistycznego na podstawie spreparowanych dowodów.

Kolejne spotkanie planowane jest na maj. Uczestnicy przejdą szlakiem gdańskich siedzib Gestapo, NKWD i UB.

Koordynatorami projektu są: Kamil Rutecki - OBEP IPN Gdańsk (kontakt tel. 58/660-67-62; e-mail: okgda@ipn.gov.pl) oraz Anna Romankiewicz (nauczyciel geografii w XV LO i Ogólnokształcącym Liceum Programów Indywidualnych w Gdańsku).

Zdjęcia: Stalinowskie karcery gdańskiego Aresztu Śledczego odkryte w 2001 r.

do góry