Nawigacja

Aktualności

Konferencja dla nauczycieli „Etyka »Solidarności« dzisiaj — uniwersalizm przesłania księdza Józefa Tischnera”

Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku oraz Fundacja Centrum Solidarności w Gdańsku organizowały 3 kwietnia 2003 r. W Gdańsku konferencję popularnonaukową dla nauczycieli „Etyka »Solidarności« dzisiaj — uniwersalizm przesłania księdza Józefa Tischnera”. Zamierzeniem autorów było przypomnienie postaci ks. Józefa Tischnera - duszpasterza, filozofa spotkania i dialogu, wykładowcy, eseisty zaangażowanego w naprawę Rzeczypospolitej.
Punktem wyjścia do rozważań prelegentów - ks. Krzysztofa Niedałtowskiego, red. Haliny Bortnowskiej, Wojciecha Bonowicza i Sylwii Bykowskiej (IPN Gdańsk) - były szkice publikowane na łamach tygodnika „Solidarność” w 1981 r. Zrodzone w gorących momentach historii Polski eseje były spontaniczną odpowiedzią chrześcijańskiego filozofa na zaistniałe w kraju wydarzenia i złożyły się na niewątpliwie najgłośniejszą książkę Tischnera „Etyka solidarności”. Zawarte w niej myśli o Polsce i Polakach mają charakter ponadczasowy, uniwersalny. Stąd pomysł konferencji, która skierowana była przede wszystkim do nauczycieli.

W czasie konferencji referaty wygłosili:

  • Sylwia Bykowska (OBEP IPN Gdańsk) - Życie i dzieło ks. Józefa Tischnera (biogram).

  • Wojciech Bonowicz - Źródła „Etyki solidarności”.

  • Halina Bortnowska - „Etyka solidarności” dzisiaj odczytywana.

  • ks. Krzysztof Niedałtowski - „Etyka solidarności” zapisem powinności człowieka.

Zarówno miejsce - historyczna sala BHP w Stoczni Gdańskiej - jak i termin konferencji (22 rocznica wydania pierwszego numeru tygodnika „Solidarność”) zostały wybrane z rozmysłem, by w ten sposób pogłębić refleksję nad nauką ks. Tischnera. Strajki stoczniowców były „praprzyczyną” powstania „Etyki solidarności”, zaś łamy „Solidarności” były pierwszym „narzędziem”, za pomocą którego ks. Tischner mógł podzielić się z rodakami swoimi refleksjami.
„Czy możemy dziś wrócić do nadziei, jako do podstawy spokojniejszego już spojrzenia w przyszłość?” - pytał Tadeusz Mazowiecki 3 kwietnia 1981 r. na pierwszej stronie „Solidarności”.
„Pierwsza sięga samych korzeni „Solidarności”. Wiemy, co złączyło nasz ruch, nadało mu rozmach i siłę. Czynnikiem tym jest poczucie godności ludzkiej, świadomość praw przynależnych człowiekowi tak w sferze obywatelskiej, jak pracowniczej. A także bunt przeciw niesprawiedliwości.”
Słowa te można uznać za kwintesencję rozważań zawartych w „Etyce solidarności”, które - zapisane przed ponad 20 laty - nie tracą na aktualności. Wręcz przeciwnie, odnosi się wrażenie, iż znaleźliśmy się w odpowiednim momencie, by głośno mówić o ich przesłaniu i aktualności.

do góry