Nawigacja

Książki – Gdańsk

Rozproszone archiwa NSZZ „Solidarność”. Materiały z konferencji, Gdańsk, 21 listopada 2013 r.

Rozproszone archiwa NSZZ „Solidarność”. Materiały z konferencji, Gdańsk, 21 listopada 2013 r., red. Marzena Kruk i Łukasz Grochowski, Warszawa–Gdańsk 2019, 216 s., ISBN 978-83-8098-543-8

Publikacja zawiera materiały z konferencji „Rozproszone archiwa NSZZ «Solidarność»”, zorganizowanej przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” 21 listopada 2013 r. w Gdańsku. Uczestniczyli w niej przedstawiciele archiwów państwowych, związkowych, fundacji oraz  instytucji gromadzących i przechowujących materiały archiwalne Związku. Podczas spotkania  nie tylko omawiano zasoby poszczególnych placówek, stan zachowania i opracowania archiwaliów, lecz także podjęto dyskusję na temat potrzeby opracowania wspólnego przewodnika po materiałach „solidarnościowych” znajdujących się w Polsce i poza jej granicami.

Materiały z konferencji uzupełniają liczne skany dokumentów i fotografii, pochodzące ze zbiorów poszczególnych archiwów, instytucji i fundacji.

 

Gdzie kupić publikacje:

Gdańsk

do góry