Nawigacja

Książki – Gdańsk

Brat Ludwik Muzalewski (1883–1944). Życie – posługa – męczeństwo

Witold Konopka, Brat Ludwik Muzalewski (1883‒1944). Życie – posługa – męczeństwo, Gdańsk – Warszawa 2019, 96 s. + 8 s. wkł. zdj., ISBN: 978-83-8098-512-4

Publikacja opisuje życie brata Ludwika Muzalewskiego (1883–1944), członka Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Autor w sposób szczegółowy przedstawił jego losy na tle kolejnych epok (okres zaborów, I wojna światowa, dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa), ukazując wpływ tzw. wielkiej polityki na losy głównego bohatera. Martyrologia duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej stała się dla autora przyczynkiem do wnikliwych badań na temat osób duchownych, które stały się ofiarami konfliktu zbrojnego. W literaturze przedmiotu dominują szczegółowe analizy statystyczne dotyczące strat osobowych i materialnych, jakie poniósł Kościół katolicki, za mało uwagi poświęca się zaś konkretnym postaciom historycznym. W swojej publikacji autor postuluje zmianę tego paradygmatu badawczego.

do góry